Magánnyomozó Prospektus

13 ügy, amit a magánnyomozó megoldhat Önnek 

Magánnyomozó és egy Ügyvéd

Természetesen külön-külön is működő szakterületek, de  együttműködve   érik el a tökéletes eredményt. Amikor 2004-ben elkezdtem a polgári életben szakmai tevékenységemet , még egyáltalán nem volt jellemző, hogy az ügyvéd és a magánnyomozó közösen kínálja szolgáltatásait az ügyfeleknek. Az első tapasztalatok alapján azonban hamar rájöttem, hogy munka területén olyan gyakran kapcsolódik össze a két szakma egy-egy ügy kapcsán, hogy sokkal célszerűbb, ha egy irodán belül nyújtunk teljes, mindenre kiterjedő segítséget ügyfeleinknek.

 • Van, aki magánnyomozót keres, de közben kiderül, hogy az ügye sikeres megoldásához szakszerű jogi segítségre van szüksége,
 • akad olyan, aki ügyvédet fogadna fel elsősorban, de a sikerhez a magánnyomozó szakértő munkája kell, például a megfelelő bizonyítékok begyűjtéséhez.

Haiszky Ernő Zoltán magánnyomozó vagyok, és ügyvéd társammal sikerre visszük az Ön ügyét is!

Nem minden magánnyomozó dolgozik ügyvéddel, és ez nem is feltétlenül nekik jelenti a legnagyobb problémát, hanem az ügyfeleiknek. Miért?

A hiba már a reális célok meghatározásánál bekerülhet a rendszerbe: a jó magánnyomozó rendelkezik a szakterületéhez kapcsolódó jogi ismeretekkel, de a pontos jogi helyzet megállapítása érdekében szüksége van egy képzett, tárgyalótermi tapasztalatokkal rendelkező ügyvédre. A pontos jogi helyzethez igazodva lényeges kérdés, hogy mik ügyfele valódi érdekei és az információ szükségletei. Nem elegendő pusztán bizonyítékokat gyűjteni – tudni kell azt is, hogy mire, hogyan és mikor akarjuk, lehet, illetve kell felhasználni azokat!

Az elmúlt évek szakmai együttműködése széleskörű tapasztalatokat, jó eredményeket, elégedett, visszatérő (egyéni, illetve céges) ügyfeleket hoztak nekünk, így az ügyvéd-magánnyomozó szakma bebizonyította, hogy együttesen milyen sikereket tudnak elérni. 

Irodatársam-üzlettársam, Dr. Barna Edina egyéni ügyvéd olyan független szakember, aki a túlzsúfolt jogi szolgáltatások piacán több szakterületet is érintő tanácsadással-képviselettel, ügyfélközpontú szemlélettel látja el munkáját, így az Ön életében felmerülő magánjellegű vagy vállalkozással kapcsolatos szakmai kérdésekre megalapozott válaszokat tudunk adni.

Mi kell a magánnyomozó munkájához?

Amit én biztosítani tudok Önnek, az

 • szaktudás,
 • több éves szakmai tapasztalat,
 • profi eszközök,
 • alapvető polgárjogi ismeretek,
 • jó kapcsolatrendszer
 • és olyan szintű ügyvédi segítség, amit csak kevesektől kaphat meg.

A jó magánnyomozót egyébként türelem, önfegyelem, empátia, innovatív, kreatív gondolkodás, jó helyzetértékelés, problémamegoldó képesség, és emberismeret jellemzi.

Amire azonban a sikeres munkához szükség van, az a pontosan meghatározott cél. Ön eljön hozzánk a problémájával, megbeszéljük a részleteket, majd megállapítjuk közösen, hogyan lehet az én eszközeimet az Ön céljainak eléréséhez alkalmazni . Tevékenységeink egyik legfontosabb jellemzője, hogy objektíven, kifejezetten az Ön igényeinek, élethelyzetének és ebből adódó érdekeinek megfelelően kínáljuk az információk megszerzésének, valamint az azokhoz kapcsolódó jogi jellegű problémák megoldásának lehetőségeit.

6+7 ügy, amit megoldhatunk Önnek – Mire van szüksége?

Magánnyomozó szolgáltatásaimat gazdasági társaságok, biztosítók, szervezetek, bankok és magánszemélyek veszik igénybe, általában olyan esetekben, amik a hivatalos szervek hatáskörén kívül esnek, vagy olyan ügyek kapcsán, amelyek adatainak nyilvánosságra kerülése hátrányos lenne a megbízóra nézve.

A következő oldalakon bemutatom azokat a tevékenységeinket, amiket a leggyakrabban vesznek igénybe ügyfeleink. Hogy miért? Mert sokan nincsenek tisztában azzal, „mire való”  igazán a magánnyomozó és módszertani eszköztára. Vannak elképzelések, bizonyos információk a köztudatban, de sajnos rengeteg tévhit is, amit nem árt eloszlatni.

A könnyebb áttekinthetőség kedvéért két csoportra osztottam szolgáltatásainkat: magányszemélyek és gazdasági társaságok számára hasznos tevékenységekre. De fontos: ez két nem egymástól elkülönülő kategória! Ha az egész anyagot végigolvassa, látni fogja, hogy több azonos tevékenységi kör  is alkalmazható mindkét területen

Lapozzon ahhoz a ponthoz, ami az Ön problémájához legközelebb áll, de ha valóban mindent tudni szeretne  a magánnyomozó és az ügyvéd közös munkájáról, érdemes mindet átfutnia, vagy meglátogatnia honlapunkat (www.magannyomozo.eu) még több információért!

Szolgáltatások magánszemélyek részére

Vannak olyan személyes problémák, amik profi magánnyomozó közbelépését követelik meg. A mi esetünkben egy ilyen szerződés azonban többet is jelent az ügyfeleinknek: nem csak a szükséges információkat, bizonyítékokat gyűjtöm össze, de az ügyvéd társamnak köszönhetően abban is segítséget kaphat, hogy mire, hogyan és mikor használhatja, illetve kell felhasználnia azokat.

1.Hűtlenségi ügyek nyomozása

Mik lehetnek a házasságon kívüli kapcsolat jelei?

 • Partnere túl sok időt tölt a számítógép előtt, főleg éjszaka;
 • Rejtegeti a mobiltelefonját vagy a telefonszámlát;
 • Furcsa változásokat észlelni az eddigi szokásaiban, viselkedésében, napi időbeosztásában;
 • érthető ok nélkül megváltozott a szexuális aktivitása;
 • Változó és váltakozó hangulat, Önnel szembeni türelmetlenség, verbális, esetleg fizikai agresszió jelenik meg;
 • nem magyarázható, vagy logikátlannak tűnő hétköznapi, éjszakai, majd később hétvégi kimaradások tapasztalhatóak;
 • Kommunikációs és egyéb elektronikai eszközök tartalmának titkolása figyelhető meg nála;
 • Indokolatlanul megváltozott, az eddiginél elegánsabb öltözködés jellemzi;
 • Teljes vagy részleges anyagi elkülönülés vagy annak kísérlete történik.

Ne szenvedjen a kétségektől, bizonyítsa a hűtlenséget!

Egy alapos magánnyomozói vizsgálat hitelt érdemlően képes bizonyítani a feltételezett harmadik személy jelenlétét egy kapcsolatban. A hűtlenség igazolására a magánnyomozói munkával megszerzett információkat jelentés formájában papír alapon, a készült fénykép (RAW vagy JPEG formátumban), illetve videó felvételeket pedig digitális adathordozóra rögzítve adjuk át megbízóink részére.

Amennyiben a félrelépési ténymegállapításokat bíróságon használja fel mint bizonyítékot, akkor a tények valószínűleg valamilyen hatással lesznek a bíró személyére - főleg akkor, ha az érintett személy a tényeket életszerűen nem tudja megmagyarázni. Ezen túl kijelenthető, hogy a bíróságon történő felhasználásra készülő munkák kivitelezése nehezebb, sokkal több egyértelműbb tényre van szükség, mint egyébként.

Amit feltétlenül tudnia kell a nyomozásról:

 • A hűtlenség bizonyítása függ a kapcsolat jellegétől: egy érzelmi alapú kapcsolat szereplői általában hetente többször is találkoznak, akár a lebukást is kockáztatva. Ezzel szemben egy szexuális alapú kapcsolatra az óvatosság, a pontos tervezés a jellemző, így ezek bizonyítása több időt vesz igénybe.
 • Amennyiben  a vizsgálati időszakban (ez azt az időszakot jelenti, amire szerződést kötünk) nem bizonyítható a feltételezett viszony, az csakis erre az időszakra vonatkozóan bizonyítja, hogy nem történt félrelépés – tehát nem állíthatjuk biztosan, hogy nincs harmadik fél a kapcsolatban.
 • Amennyiben  a vizsgálati időszakban nem születik bizonyíték a létező viszonyra vonatkozóan, attól még bizonyos arra utaló jeleket szinte minden esetben lehet találni, amik megmutathatják, hogy milyen irányban érdemes dolgozni, kutakodni, vagy merre lehet az események további vizsgálatával kézzelfogható bizonyítékokat szerezni.
 • A magánnyomozói munkaszervezést, a sikeres munkához szükséges időt nagyban meghatározza és befolyásolja az, hogy a megfigyelni kívánt személy milyen jellegű munkát végez. Teljesen máshogy kell a megfigyelést egy kötött munkaidejű személyre tervezni, mint pl. egy rugalmas munkaidőben dolgozóra, és máshogy egy  felső- vagy középvezető beosztásban lévő esetében, hiszen mindegyiknek teljesen más az időbeosztása és a munkaidővel való elszámolás rendje. Ennek megfelelően a félrelépésre alkalmas szabadidejük is eltérően alakul, így máshogy kell a munkát szervezni, tervezni.
 • A munkaszervezéshez nélkülözhetetlen a személyi, illetve technikai tervezés. Ezeket nagyban befolyásolja az is, hogy az adott célszemély mivel és hogyan közlekedik. Máshogy kell tervezni, majd kivitelezni egy olyan személy követését, figyelését, aki kizárólag gyalogosan és tömegközlekedéssel jár, mint egy olyan személy esetében, aki saját autóval, esetleg még taxival, motorral közlekedik.

Gyakori tévhitek a hűtlenségi ügyekben

 • Aki megcsalta a másikat, az a válás esetén teljes hátrányba kerülhet a bírósági eljárás során.

Ez igaz is, meg nem is. Abban az esetben, ha a másik fél nyíltan felvállalja az új kapcsolatát, akkor bírói tekintetben a félrelépés ténye jogilag nem, vagy csak minimálisan okoz hátrányt.

 • A megcsalt félnek „jár” a házassági tartásdíj.

Az esetek 95%-ában a megcsalás ténye és annak a bíróság részére történő hiteles igazolása a közös kiskorú gyermek(ek) elhelyezésénél bírhat jelentőséggel, de ebből a sértett félnek pénzbeli előny csak akkor szerezhető – házastársi tartás formájában - ha ő maga nem adott alapot a házasság megromlására, illetve nem vétkes, vagyis nem lépett félre (vagy legalábbis nem bizonyíthatóan).

 • A bizonyított megcsalás döntő a közös gyermek elhelyezésekor.

A bíróságnak alaposan meg kell vizsgálnia a szülőket az egyéniségük, emberi-jellembeli tulajdonságaik, életmódjuk, erkölcsi tulajdonságaik alapján, hiszen ezek teszik alkalmassá, vagy éppen alkalmatlanná őket a gyermek nevelésére. A félrelépés tényének igazolása ennélfogva lényegi kérdés is lehet, de alapvetően nem ezen, hanem szakértői véleményen múlik a gyermekelhelyezés kérdése a bírósági eljárás esetén.

2. Követés, konspirált figyelés

Mikor alkalmazhatunk követést, figyelést? Mire alkalmas ez az operatív módszer?

 • Vagyonkutatás, vagyonfelmérés;
 • jogszerű adósságkezelés, követelésérvényesítés;
 • társkapcsolati hűséggel összefüggő munkák;
 • társadalombiztosítási csalások felderítése;
 • alkalmazottak ellenőrzése, illetve
 • összeférhetetlenségi szabályok ellenőrzése során.

Gyűjtsön valódi bizonyítékokat – kérjen megfigyelést!

Az operatív figyelés és követés a magánnyomozói munka egyik legköltségesebb, legtöbb szakembert, szakértelmet, türelmet, kitartást, szervezőképességet igénylő, de adatszerzési szempontból a legtöbb tényszerű információt eredményező része.

A személyek, események, helyszínek, mozgások és tevékenységek megfigyelésének részleteit fénykép, illetve videofilm formájában – az ide vonatkozó törvényi előírások betartásával – dokumentálom, így egyértelművé válik, hogy ki, kivel, hol, mikor, miért, mikortól-meddig találkozik, illetve hová megy, kivel tart kapcsolatot stb.

Abban az esetben, ha a megbízó mozgó figyelést, követést igényel, úgy tevékenységünket olyan kollégák bevonásával szervezem meg, akik szakmai képességeiket, hozzáértésüket már számos alkalommal bizonyították. 

Szerénytelenség nélkül elmondható, ha a figyelést végző személyek profi, megfelelő technikai eszközöket használnak, valamint a szakmai előírásokat folyamatosan betartják, akkor a vizsgált személynek gyakorlatilag esélye sincs észlelni, hogy figyelik.

Egy plusz terület: Ellenfigyelés

Feltételezett figyelés felderítésére irányuló ELLENFIGYELÉS megszervezése szintén a munkánk része.

Az ellenfigyelés megszervezésére kétféle esetben szokott szükség lenni:

 • ha a megbízó fizikailag érzékeli, vagy csak feltételezi azt, hogy valaki követi, napi tevékenységét, mozgását, személyes találkozóit figyelemmel kíséri, illetve
 • amikor a megbízó minden érzékelés, feltételezés nélkül, csak biztonsági okból kíván meggyőződni azon tényről, hogy követik-e vagy sem.

A leggyakoribb tévhit a követéssel, mint operatív eljárással kapcsolatban

 • A követést a magánnyomozó egyedül végzi.

A legtöbb ember tapasztalat hiányában, sok esetben a filmek és TV sorozatok sugallatára a követést általában egyszemélyes feladatként képzeli el, pedig ez nagyon messze van a valóságtól. Ez a tevékenység több személyt, különböző eszközöket igénylő, összetett csapatmunka. A csapatmunka minden egyes résztvevő kolléga egyéni teljesítménye alapján, azok eredményeinek összességeként, egy csapat teljesítményeként hozza meg a várt eredményt.

3. Vagyonkutatás – vagyonfelmérés

Ha ezek közül valamelyikre IGEN a válasza, akkor a profi vagyonkutatás  elősegítheti a problémája megoldását:

 • Munkadíjjal tartoznak Önnek?
 • Kölcsönt adott, de az adós nem fizeti vissza?
 • Válófélben van, és gondok adódtak a vagyonmegosztással?
 • Szeretné tudni, hogy partnere a kapcsolatuk alatt szerzett-e olyan ingatlant, céges üzletrészt vagy egyéb vagyonelemet, amiről Ön nem tud?
 • Házasságkötésre készül és a vagyonjogi szerződés megkötése előtt ellenőrizné a másik fél vagyoni helyzetét?

Győződjön meg arról, van-e rejtegetnivalója partnerének!

Mind a magánéletben, mind pedig az üzleti világban előfordul az, hogy a közös élet vagy vállalkozások együttműködése nem végződik kölcsönös megelégedettséggel.

Sok esetben a jogviszonyból, általában ki nem egyenlített számlák, vissza nem fizetett kölcsönök, törlesztő részlet nem teljesítése stb. miatt

 • fizetési meghagyás kibocsátása, 
 • felszámolási eljárás,
 • esetleg büntetőeljárás,

az egykori boldog párkapcsolatból pedig 

 • polgári-per,
 • válás,
 • vagyonmegosztási per veheti kezdetét.

A fizetésképtelen, vagy fizetni nem szándékozó adósok (vagy akár a kezesek) a polgári per alatt, vagy azt követően általában elidegenítik a végrehajthatási eljárás alá vonható ingó, illetve ingatlanvagyonukat, semmis, illetve fedezetelvonó szerződéseket kötnek, így próbálják lehetetlenné tenni a jogos követelések kielégítését.

Nem csak utólag lehet rá szükség

A magánnyomozó a vagyonkutatás-vagyonfelmérés módszerét nem kizárólag a már kialakult elszámolási viták megoldásának részeként, hanem megelőző jelleggel a meglévő, vagy leendő céges üzleti partner, illetve magánszemély valós pénzügyi-vagyoni (ingó, ingatlanvagyon) megállapítása tekintetében is alkalmazhatja.

A magánnyomozó abban tud segítséget adni megbízója, illetve annak jogi képviselője számára, hogy felkutatja, azonosítja azokat az esetlegesen még meglévő, az adós/kezes/volt házastárs tulajdonában lévő vagyontárgyakat, üzletrészt, autót, stb., amelyek sok esetben a hitelező(k), vagy akár a végrehajtó előtt esetlegesen rejtve maradtak.

4. Környezettanulmány – életmódvizsgálat

Mi a környezettanulmány, mire, mikor, miért alkalmazható?

 • Polgári perre, válásra készül?
 • Biztosítani szeretné, hogy olyan embert vegyen föl cégéhez, aki valóban alkalmas a munkakör betöltésére?
 • Gazdasági társaságként vezető, vagy bizalmi beosztást betöltő személy felvétele előtt állnak?

Ne hagyja magát átverni, ellenőrizze mások hitelességét!

A „KT”, azaz a környezettanulmány gyakorlatilag egy részletes személyellenőrzést takar. Az adatgyűjtés érintheti a megfigyelt személy életmódjának, családi, anyagi, munkahelyi, egzisztenciális helyzetének, emberi-jellembeli tulajdonságainak megállapítását, valamint kapcsolati körének pontos feltérképezését.

A szakszerűen végzett környezettanulmány tapasztalatai polgári perekben, valamint gazdasági társaságok, vállalkozások döntéseiben is fontos szerepet játszhatnak. A szakszerűséghez ebben az esetben is hozzátartozik az alapelvek szigorú betartása.

A jövőbeli együttműködési problémák megakadályozására, preventív céllal javasoljuk az alkalmazottak megbízhatóságának HR ellenőrzését. A jelentkező írásban átadott adatai és hozzájáruló nyilatkozata alapján elsősorban az adott személy alkalmazotti jogviszonyba kerülése előtt célszerű elvégeztetni a vizsgálatot, a már jogviszonyban dolgozó alkalmazottak vonatkozásában pedig kifejezetten belsőellenőrzési, szűrési-megelőzési-ellenőrzési jelleggel.

Személyes jellemzők értékelésére, így különösen munkahelyi teljesítménnyel kapcsolatos jellemzők, gazdasági helyzet, iskolai végzettség, nyelvtudás, személyes preferenciák vagy érdeklődési körök, megbízhatóság, viselkedés, tartózkodási hely vagy mozgás elemzésére vagy előrejel­zésére, személyes profil létrehozására vagy felhasználására akkor kerülhet sor, ha ahhoz az érintett a leendő vagy már a meglévő munkáltatója, illetve a munkáltatója nevében eljáró magánnyomozó részére írásbeli nyilatkozattal, akár elektronikus levél útján, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását, beleegyezését adja a természetes személyt érintő személyes adatok konkrét célhoz történő kezeléséhez. (pld: cégek esetében alkalmazottak ellenőrzései, pályázók felvétel előtti, majd felvétel után, mint már alkalmazottak visszatérő ellenőrzései)

 A "KT" alapelvek:

 • Az érintett személynek és hozzátartozóinak, barátainak semmilyen körülmények között nem juthat tudomására az a tény, hogy a vizsgált személy valakinek az érdeklődési körébe került;
 • A vizsgálatot kérő (megbízó) személynek, vagy szervezetnek a teljes titokban tartása szintén alapvető követelmény.
 • Az adatszerzésre alkalmas módszerek, helyek, adatszolgáltatók, és az időzítés helyes megválasztása biztosítja a sikeres fellépést, így a vizsgált személy pozitív, illetve negatív emberi-jellembeli tulajdonságainak, anyagi helyzetének, az esetleges deviáns magatartásra, valamilyen káros szenvedélyre utaló jelek, adatok, munkához, munkatársakhoz, szomszédokhoz való viszonyának magállapításához.

5. Jogszerű adósságkezelés

Ezek közül valamelyik igaz Önre?

 • Nem fizetik a munkadíját?
 • Kölcsönadott, hitelezett de nem kapja vissza?
 • Eltűnt a fedezet és szeretné megtalálni?

Ne hagyja, hogy meglépjenek a pénzével!

Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a jogszerű adósságkezelés nem egyezik meg az „adósságbehajtás-adósságkezelés” negatívan értelmezett, fizikai jellegű, fizetőkészséget elősegítő tevékenységeivel.

Az esetek többségében a kisebb-nagyobb kintlévőségekkel rendelkező vállalkozások, magánszemélyek akkor fordulnak ügyvéd, illetve annak munkáját segítő magánnyomozó felé, amikor a problémák és a feszültségek felhalmozódtak, az adós és hitelező között nincs az ügy megoldását segítő kommunikáció, vagy ha van, akkor nehezen minősíthető emberi-üzleti kapcsolatnak.

A jogszerű adósságkezelés első lépese: a kialakult helyzet előzményeinek, a kintlévőség jogi alapjának tisztázása, az esetleges szerződések, és az azok joghatásainak vizsgálata, valós jogi szaktudású, tárgyalótermi tapasztalattal rendelkező személy  - ügyvéd - igénybevételével. Ennek oka az, hogy más és más lehet a legcélravezetőbb megoldás különböző okiratok megléte, illetve hiánya esetén, hiszen az adósságkezelés egyik alapvető követelménye a bizonyíthatóság. Véleményem és tapasztalatom, hogy az ügyek megfelelő jogi megítélése itt nélkülözhetetlen, figyelemmel arra, hogy a megbízó érdekét az szolgálja, ha pontosan az történik, amire szükség van, és ez eredményre is vezet.

A kialakult helyzet jogi megítélése utáni első, minden esetben nélkülözhetetlen lépés az adós (magányszemély vagy gazdasági társaság) létezésének, működésének, jogi és vagyoni állapotának, fizetőképességének, valamint fizetőkészségének megállapítása.

Több eset létezik: 

 • az adós tudna fizetni, de hiányzik a fizetési hajlandóság;
 • az adós valóban nem tud fizetni;
 • az adós jelenleg nem tud fizetni, különböző okok miatt átmeneti likviditási gondokkal küzd, de fizetési hajlandósága megvan.

Az egyes helyzetek megoldásához vezető lépéseket a fizetőképesség, illetve a fizetőkészség megállapításán túl nem lehet kategorikusan, felsorolásszerűen leírni. Minden esetben más eszközök, módszerek lehetnek szükségesek, így a pontosabb információkhoz először az Ön ügyét kell megismernem közelebbről.

6. Polgári ügyekben bizonyítékok beszerzése

Amiben az ügyfeleimnek, illetve jogi képviselőiknek az előző 5 pontban foglaltakon kívül a következő esetekben tudok szakmai segítséget biztosítani

 • Valamennyi családjogi kérdésben az ügyfél és a jogi képviselő  információigényének biztosítása.
 • Házasság felbontása.
 • Gyermektartási összeg vitája esetén az ellenérdekű fél életmódjának és az ahhoz tartozó költségeinek vizsgálata. 
 • Válás esetén, egy cég, mint vagyonelem vizsgálata.
 • Örökös személyének igazolása, a magyar hatósági nyilatkozatok beszerzése.
 • Termékhamisítási ügyek felderítésében történő segítség.
 • Üzleti partner vizsgálata.
 • Alkalmazottak felvétel előtti vagy visszatérő háttérvizsgálata.

Érkezzen valódi, használható bizonyítékokkal a bíróságra!

A bizonyítékok és azok hitelessége azért alapvető kérdés a bíróságok előtti felhasználás esetén, mert az eljáró bíróság a döntését csakis valós bizonyítékokra alapozhatja, amelyeknek minden kétséget kizáróan felismerhetőeknek, azonosíthatóknak kell lenniük. És nem csak a bizonyíték tárgya a kérdés, hanem a begyűjtés módja, a keletkezésük körülménye, törvényes módja is.

A bizonyítás tárgya az a bizonyítandó tény, körülmény, esemény, folyamat stb., amely az ügy szempontjából jelentőséggel bír. Minden ügy esetében a magánnyomozónak (amennyiben az ügyben van a Megbízónak jogi képviselője, akkor természetesen neki) kell eldöntenie, hogy az ügy szempontjából mely tényeket tartja jelentősnek, vagyis bizonyítandó, releváns tényeknek.

A polgári peres eljárásokban felhasználható, magánnyomozói eszközrendszer alkalmazása, mérlegelése teljesen szabad addig, amíg betartjuk a törvényi kereteket. Figyelembe kell vennünk azt, hogy kizárólag a bíróságtól függ, hogy mit fogad el bizonyítékként, azt mikor és hogyan értékeli, mikor tekinti a bizonyítandó tényeket bizonyítottnak, ezt pedig a megbízónak is meg kell értenie, el kell fogadnia. A bizonyítási eszközeinknek és a bizonyítékoknak nincs előre meghatározott bizonyító ereje, szinte minden esetben a bírói mérlegelés dönti el az adott bizonyítási eszköz, tényadat jelentőségét, bizonyító értékét.

A magánnyomozók jogi ismeretének szükségessége

Meglátásom és tapasztalatom szerint a magánnyomozó szakma az elmúlt években számos változáson, átalakuláson ment keresztül. Ennek részben az az oka, hogy a szakmához valamilyen módon kapcsolódó egyéb tevékenységekben, azok szabályozásában alapvető változások álltak be, melyek hatással vannak az általunk végzett tevékenységekre, pontosabban az általunk végzett munka időbeliségére.

Hogy miért?

A begyűjtött bizonyítékoknak, tényeknek szoros kapcsolatban kell állniuk egymással a bírósági eljárások folyamán. A bíróság csak bizonyított, a valósággal megegyező tényekből, körülményekből, adatokból vonhat le következtetéseket, állapíthatja meg az ügy tényállását.

 +1 INFO: A magánnyomozó munkáját is befolyásolja az új Polgári Perrendtartás

Polgári ügyekben 2018.01.01-től nagymértékben szigorodtak a bizonyítás szabályai.

Régen akkor került sor a tevékenységem eredményét képező jelentés felhasználására a bíróságon, amikor elérkezett az adott perben a bizonyítás ideje. Így az is előfordulhatott, hogy a peres fél, vagy a jogi képviselő - mivel máshogy nem tudták igazolni állításukat - magánnyomozót fogadtak a bizonyítékok begyűjtésére, amiket aztán felhasználtak a per során.

Ez 2017. december 31. napjáig zavartalanul kivitelezhető volt. 2018. 01.01-től azonban a helyzet megváltozott. A fentiekben vázolt ügykezelés már csak azokban a perekben fordulhat elő, amelyek még tavaly, tehát 2017-ben vagy előtte megindításra kerültek.

Azokra a perekre azonban, amelyek 2018.01.01. napját követően kerülnek a bíróságokon iktatásra már az új Polgári Perrendtartás szabályai vonatkoznak.

Gyökeres változás, hogy az új szabályozás bevezette az osztott perszerkezetet, és azt, hogy a per kezdetekor be kell adni az ott tett tényállításokra vonatkozó bizonyítékokat, a beadott bizonyítékokra kell alapítani a jogi érvelést, bizonyítékok későbbi beadására pedig csak korlátozottan, és nagyon indokolt esetben van lehetőség.

Az új jogszabály szigorú keretet határoz meg a bizonyítás tekintetében, szinte nincs kivétel, így ez alapja a polgári ügyek kapcsán elvégzendő magánnyomozó munkának is, mivel ezek a pontok nagy részben a bizonyításról, azok időbeliségéről, szabályairól szólnak.

Szolgáltatások gazdasági társaságok részére

Már az előző oldalakon is láthatott sok olyan tevékenységet, ami nem csak magánszemélyek, de cégek, társaságok számára is hasznos eszköz lehet bizonyos ügyek elrendezéséhez, felgöngyölítéséhez. A következő 7 pontban is fog találni visszatérő elemeket, de alapvetően most azokat a szolgáltatásokat látja majd összegyűjtve, amik a leghasznosabbak lehet egy vállalkozásnak.

1. Üzleti partner ellenőrzése, állapotfelmérő vizsgálatának elkészítése

Bizonytalan vállalkozása jövendőbeli partnerét illetően? Tegye meg a megfelelő lépéseket magánnyomozó segítségével!

 • Vizsgálja meg az adott cég régi és jelenlegi tulajdonosi, illetve ügyvezetési körét!
 • Derítse ki, nem egy nagyobb cégcsoport tagja, vagy projektcég-e!
 • Bizonyosodjon meg róla, hogy problémamentes lesz az együttműködés a jövőben!
 • Kutassa fel, vannak-e eltitkolt korábbi munkaügyi eljárások, elmarasztalások, esetleg jelenleg folyó végelszámolási, NAV eljárások a partner életében!
 • Ellenőrizze a pénzügyi beszámolókat, hogy rálásson jövendőbeli partnere anyagi helyzetére!

Válogassa meg partnereit, és ellenőrizze is őket!

A cégbevizsgálás egy pénzintézet, vagy bármilyen gazdasági társaság döntés-előkészítő folyamatának egyik legfontosabb, és éppen ezért legrészletesebb, főként objektív tényeket tartalmazó része.

A kifejezetten vonzó üzleti lehetőségek, hangzatos megfogalmazások, tetszetős cégek megjelenése ellenére az egészséges gyanakvás, és a biztonság kedvéért érdemes a színfalak mögé nézni, ha másért nem, akkor legalább a saját megnyugvásunk és a későbbi meglepetések elkerülése érdekében.  

Egy nehézségekkel, problémákkal teli partner nem a legjobb választás, főleg akkor, ha hosszú távra szeretnénk elkötelezni magunkat. Ezzel szemben egy dinamikusan növekvő vállalkozás stabil hátteret adhat számunkra. De honnan lehet tudni, hogy ezek közül melyik kategóriába tartozik egy cég? Erre való a magánnyomozó által végzett állapotfelmérő vizsgálat!

Milyen információkat ad Önnek a vizsgálat?

Ebben az eljárásban kombináljuk, majd egy komplex jelentéssé dolgozzuk össze a

 • céginformációs, cégtörténeti folyamatokból, és
 • a vagyonkutatásból nyert információkat,
 • a meghatározott állami nyilvántartásokat, a
 • bíróságok adatait, és
 • természetesen a vizsgált céget érintő valamennyi helyszíni tapasztalatot.

Ennek során tehát egy adott gazdasági társaság régi és aktuális tulajdonosi szerkezetének, vezetési rendszerének, az adott szakterületen, szakmán belül elfoglalt piaci helyzetének, gazdasági-pénzügyi állapotának, ingó és ingatlanvagyonának, fő tevékenységi körének, cégkapcsolatainak és kapcsolt vállalkozásainak, valamint a jövőbeli piaci törekvéseinek megállapítását végezzük el.

2.Munkaügyi magánnyomozások

Munkaügyi magánnyomozás – mikor szokás ilyet igénybe venni?

 • Társadalombiztosítási csalások felderítéséhez;
 • Home Office rendszerű munkavégzés ellenőrzéséhez;
 • Környezettanulmány, életmódvizsgálat elkészítéséhez;
 • Munkahelyi összeférhetetlenségi szabályok vizsgálatához.

Felügyelje alkalmazottait a cég érdekében

Gyanakszik rá, hogy alkalmazottai közül egyesek visszaélnek a betegállomány adta lehetőségekkel? A cégénél „Home Office” rendszerben dolgozók kapcsán indokolttá vált az ellenőrizetlen munkaidő ellenőrzése? Egy fontos pozíció betöltésére jelentkező személy hátterét akarja megvizsgálni? Gyanakszik, hogy alkalmazottja titokban másodállást vállal egy vetélytársánál?

A munkaügyi magánnyomozások segítségével biztosra mehet! Gyűjtsön bizonyítékokat! Nem minden esetben indokoltak az ilyen ellenőrzések, de publikált vizsgálati eredmények, és személyes tapasztalatok is azt mutatják, hogy Magyarországon az alkalmazottak egy bizonyos részénél gyakori, hogy

 • betegállományba menekülnek elbocsátás elől anélkül, hogy valóban betegek lennének;
 • másként számolnak el az otthon végzett munkaidőről, a céges autóval elfogyasztott benzinről, stb.;
 • találkoznak a konkurencia embereivel a munkaszerződésben megfogalmazott tiltás ellenére is;
 • másodállást vállalnak akár egy vetélytárs cégnél is titokban, ami akár fontos céges információk kiszivárgásához is vezethet.

Mindez csak néhány példa arra, hogy egy magánnyomozó milyen ügyekben tud az Ön segítéségére lenni. Részletes, alapos és egyben diszkrét vizsgálatok elvégzését vállalom cége számára, legyen szó akár vagyonkutatásról, környezettanulmány készítéséről, vagy szervezett követésről, figyelésről.

 3. Biztonsági audit

Kérdések, amik indokolttá teszik a biztonsági auditot:

 • Érzékelhetőek már az ellenőrzés hiányából fakadó problémák?
 • Készpénz, munkaeszköz, gép tűnik el?
 • Indokolatlanul nagy mennyiségű leltárhiány tapasztalható?
 • Meghatározhatatlan okból csökken a cég termelékenysége?

Kutassa fel a problémák okait, mielőtt még nagyobb veszélyt jelentenének a vállalkozás életére!

A felmerülő problémák egyik lehetséges oka lehet, hogy a cég belső folyamatai vagy nem, vagy csak felületesen vannak szabályozva. Biztonsági gondokat okozhat, ha az alkalmazottak szabálykövetése nem megfelelő vagy nem kontrollált. A biztonsági audit megállapítja 

 • a humán,
 • a raktározási,
 • a szállítmányozási,
 • az élőerős és technikai őrzés, valamint az
 • IT témakörökhöz kapcsolható kockázati tényezőket, és a szükséges változtatások érdekében fizikai, vagy akár jogi megoldási javaslatot biztosít.

Minden gazdasági társaságnál 3-5 évente célszerű a biztonsági audit, de a működés közben felmerülő problémák elhárítása érdekében akár alkalomszerűen is átvilágíthatják a céget, hogy láthatóak legyenek a negatív változások, azokra lehessen reagálni, kiderüljenek az esetleges még apró, de később jelentősre növő hibák, a potenciális problémaforrások.

Biztonsági kérdésben elsősorban maga az ember, másodsorban az emberi döntésen alapuló szervezetlenség, szabályozatlanság a legnagyobb kockázati tényező minden cégnél. Mivel a legtöbb kockázati elem személyekhez kapcsolható, így a teljes rendszer elemző értékelése, majd az alkalmazottak átvilágítása, háttérvizsgálata az egyik leghatékonyabb problémamegoldó eszköz.

Miről szólhat egy audit?

 • Vagyonvédelmi átvilágítás

Át kell vizsgálni az adott objektum teljes vagyonvédelmét, amely magába foglalja a meglévő biztonsági cég jogszabályi háttérét, folyamatban lévő munkáját érintő minőségi, szakszerűségi, irányítás módszerét, illetve ezek ellenőrzését. Vizsgálja a használatban lévő biztonságtechnikai rendszerek hatékonyságát, valamint megállapítja, hogy a cégen belül a vagyonvédelem, mint alapvető biztonsági rendszer miként működik.

 • Belső folyamatok vizsgálata

A cég termelési rendszerét egy un. külső, objektív szemlélőként ellenőrizzük, tekintjük át. A folyamatokban a kockázati tényezőket tárjuk fel, kiemelt figyelemmel a kockázati pontok feltárására, az ellenőrzés módszerére teszünk ésszerű, kivitelezhető javaslatot.

 • Adatvédelmi vizsgálat

Alapvetően azt vizsgáljuk, hogy cégen belül, a különböző szakterületeken, milyen nyilvántartásokat vezetnek, azok pedig hogyan illeszkednek a törvényi előírásokhoz, és a biztonsági audit kereteihez. Felmérjük az információvédelem biztonsági helyzetét, különös tekintettel belső információk megfelelő áramlására, a rezsim szabályok betartatására. A feltárt hiányosságokra, esetleges problémákra javaslatokat dolgozunk ki, igény esetén elkészítjük a szabályzókat, rezsimszabályokat.

        4. Gazdasági-üzleti információszerzés

Mit nyújtok Önnek üzleti információszerzés során?

 • Bizalmi és vezető beosztásokat betöltő személyek, külső helyről, akár a konkurenciától felvételre kerülő alkalmazottak felvétel előtti, preventív jellegű ellenőrzését;
 • felvétel utáni eseti, illetve folytatólagos, a megbízó kívánsága szerinti időszakonként visszatérő ellenőrzését;
 • cégen belüli gazdasági-személyügyi összeférhetetlenségi szabályok betartásának diszkrét ellenőrzését;
 • már meglévő, vagy leendő céges üzleti partner vizsgálatát;
 • teljes bonitásvizsgálathoz a fentieken túl szükséges, a gazdasági társaság pénzügyi megbízhatóságának, tevékenységének jövedelmezőségének, bevételeinek, piaci távlatainak, tulajdonában lévő eszközöknek, ingatlanok értékének, valamint körbetartozásainak vizsgálatát. 

Szerezzen meg minden hasznos üzleti információt – legális keretek között!

Napjainkban az üzleti információszerzés komoly és tisztességes szaktudománnyá vált, amely tartalmilag és státuszában más minőséget képvisel, mint az ipari kémkedés, így szükségessége és elfogadottsága (főleg a gazdasági, pénzügyi, vállalkozói területen) egyre csak nő.

Én és partnereim gazdasági társaságoknak, biztosítóknak, bankoknak, egyéni vállalkozóknak és a felsorolt vállalkozások jogi hátterét biztosító ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak kínálunk speciális szakmai segítséget.  Ügyfeleink tudják, hogy a magánnyomozói munka nem egy meghatározott keretek között zajló negatív tevékenység, hanem a döntéshozatali folyamat egyik pozitív eleme, és minél szorosabb a kapcsolat az információ (és annak elemzése), valamint az ezekből kialakuló döntéshozatal között, annál hatékonyabb egy vállalkozás.

Meghatározó jelentőségű, hogy az üzleti információszerzés kizárólag törvényes keretek között, legális eszközök és módszerek alkalmazásával történő adatszerzést, azok feldolgozását, elemzését, következtetések levonását, információ- és adatvédelmet, belső vállalati biztonságot is jelent, így az üzleti életben is komoly döntéshozatali eszközzé vált.

A munkáimban jogi szaktanácsadóként közreműködő ügyvéd partnerem támogatása, tapasztalata biztosítja számomra a hátteret a magánnyomozói szakmai feladatok maradéktalan, sikeres kivitelezéséhez.

5.Termékhamisítással kapcsolatos nyomozás

A két leggyakoribb ok, amikor termékhamisításra kell gyanakodnia:

 • A piacon lévő idegen termék megszólalásig hasonlít az Ön által gyártotthoz?
 • Jogosulatlan névhasználatra gyanakszik?

Ne hagyja, hogy más arassa le az Ön babérjait!

Nagyon fontosnak tartom, hogy különböztessük meg a jogosulatlan márkahasználatot a rosszabb áruminőségtől. Olykor az is előfordulhat, hogy a hamis termék sokszor teljesen azonos az eredetivel (azonos gyártósoron készül), csak annyi a különbség, hogy nincs rajta feltüntetve a márkajelzés, és ettől olcsóbb.

A hamisítás elleni leghatékonyabb eszköznek a hamis termék beszerzési helyének, az esetleges lopás, és az abban résztvevő gazdasági társaságok vagy magánszemélyek megállapítását, utána pedig (a jogi szabályok betartásával) azok nyilvánosságra hozatalát, hatósági eljárások kezdeményezését tartom, ezért ügyfeleimnek ezt a megoldási formát, ebben a sorrendben szoktam ajánlani.

Amire ezután szükség lehet:

A hamis termékekkel kapcsolatos nyomozás első lépései után a további, hasonló esetek kiküszöbölése érdekében az adott terméket, termékcsoportot, cégbiztonságot érintően rendszeres, hatékony ellenőrzési rendszert kell bevezetni és azt következetesen végre is kell hajtani. (Érdemes egy cégaudit elvégeztetése).

Meglátásom szerint a cégvezetők szinte mindegyike tisztában van a saját szakmai területén végbemenő hamisítás, hamis termék megjelenésének következményeivel, amik egyértelműen kihatnak a cég forgalomban lévő termékeire. Az ezekből következő presztízsveszteség negatív hatásait pedig azt hiszem, nem kell külön magyaráznom.

6.Biztosítási csalások nyomozása, bizonyítása

Milyen tevékenységek tartozhatnak a biztosítási csalások nyomozása alá?

 • Munkaadók sérelmére a munkavállalók által elkövetett társadalombiztosítási csalás felderítése, az események jogszerű dokumentálása-igazolása.
 • Iratok keletkezési körülményeinek, illetve a tartalmuk alapját képező adatok valódiságának ellenőrzése. (pl. nyelvvizsga, meghatalmazások, stb.)
 • Születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok, orvosi igazolások, látleletek, zárójelentések, boncolási jegyzőkönyvek, bírósági végzések stb. keletkezési körülményeinek, előéletének vizsgálata.
 • Biztosítás megkötéséhez szükséges (pl. annak alapjául szolgáló fedezeti árukészlet, értéktárgy, ingatlan) biztosítási feltételek ellenőrzése.
 • Lakásbiztosítási csalás felderítése.
 • Ingatlanok elidegenítésével, a tulajdoni lapon lévő terhek és széljegyek jogtalan bejegyzésével, illetve töröltetésével  kapcsolatos csalás felderítése.
 • Gépjármű biztosítási csalás felderítése.
 • Élet,- és balesetbiztosítási csalás felderítése.
 • Kárbecslők-kárfelvevők, üzletkötők esetleges korrupciójával összefüggő csalás felderítése.

Biztosítási társaságok számára is elérhetők a magánnyomozói szolgáltatásaink!

Van, amit nem kell túlmagyarázni: ha Önök a fenti pontok közül bármelyikkel szembesülnek, számíthatnak rá, hogy mindent megteszek az ügy felderítése érdekében. Biztosítási társaságok egyre többször bíznak meg magánnyomozó irodákat az ilyen rejtélyes esetek kapcsán, mivel nem elégedettek maradéktalanul a hatósági eljárásokkal, és biztos megoldást akarnak elérni.

Évente akár milliárdos nagyságrendű összegben is kerülhet a biztosítókat kijátszó csalókhoz pénz, ami olykor arra is kényszerítheti a társaságokat, hogy megemeljék díjaikat – ez azonban azt jelenti, hogy a korrekt ügyfeleknek kell kifizetniük a csalók hasznát. Hogy erre ne kerüljön sor, bízzon meg minket a nyomozással, és leleplezzük a visszaéléseket.

7.Alkalmazottak megbízhatósági, HR vizsgálata

Miért van szükség az alkalmazottak hátterének GDPR szabályai szerinti ellenőrzésére?

Minden vállalkozás esetében elengedhetetlenül fontos az alkalmazottak

 • szakmai rátermettsége,
 • hozzáértése,
 • emberi-jellembeli tulajdonságai,
 • és nem utolsó sorban a munkaadó felé irányuló lojalitása.

Ellenőrizze ezeket a pontokat a vállalkozása biztonsága érdekében!

A felsoroltak mindegyike kiemelten fontos az olyan munkakört betöltő személyek tekintetében, akik vezetői, vagy bizalmi beosztásokat töltenek jelenleg be, vagy ilyen munkakörök betöltésére tervezik kinevezni Őket.

Előzze meg a problémát: ismerje meg jobban alkalmazottját!

A jövőbeli együttműködési problémák megakadályozására, preventív céllal javasoljuk az alkalmazottak megbízhatóságának HR ellenőrzését. A jelentkező írásban átadott adatai és hozzájáruló nyilatkozata alapján elsősorban az adott személy alkalmazotti jogviszonyba kerülése előtt célszerű elvégeztetni a vizsgálatot, a már jogviszonyban dolgozó alkalmazottak vonatkozásában pedig kifejezetten belsőellenőrzési, szűrési-megelőzési-ellenőrzési jelleggel.

Személyes jellemzők értékelésére, így különösen munkahelyi teljesítménnyel kapcsolatos jellemzők, gazdasági helyzet, iskolai végzettség, nyelvtudás, személyes preferenciák vagy érdeklődési körök, megbízhatóság, viselkedés, tartózkodási hely vagy mozgás elemzésére vagy előrejel­zésére, személyes profil létrehozására vagy felhasználására akkor kerülhet sor, ha ahhoz az érintett a leendő vagy már meglévő munkáltatója, illetve a munkáltatója nevében eljáró magánnyomozó részére írásbeli nyilatkozattal, akár elektronikus levél útján, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását, beleegyezését adja a természetes személyt érintő személyes adatok konkrét célhoz történő kezeléséhez. (pld: cégek esetében alkalmazottak ellenőrzései, pályázók felvétel előtti, majd felvétel után, mint már alkalmazottak visszatérő ellenőrzései)

A már jogviszonyban dolgozó alkalmazottak vonatkozásában pedig kifejezetten belsőellenőrzési, szűrési, megelőzési, ellenőrzési jelleggel érdemes a magánnyomozó, azaz a mi szolgáltatásunkat igénybe venni!

 

Megtalálta, amit keresett? Kössön velünk szerződést!

Szerződéskötés menete

Elolvasva a fenti 13 pontot felismerte, milyen ügyben tudnék én, és ügyvéd partnerem az Ön segítségére lenni?

Akkor már csak arra van szüksége, hogy megkeressen minket, és egy személyes találkozó keretein belül megbeszéljük a részleteket!

Az Ön által felénk kezdeményezett írásbeli - haiszky@magannyomozo.eu - vagy telefonos  (+36-20/356-8920) megkeresés után, egy kölcsönösen megfelelő időpontban várjuk Önt irodánkban (1132 Budapest, Váci út 54. 5/1.), nyugodt körülmények között!

Mi történik a személyes találkozón?

 • A tényállás, illetve az Ön által kívánt cél megállapítása: Ön ismerteti, milyen kérdéssel, megoldandó helyzettel állunk szemben, és tisztázzuk az elérendő célokat.
 • Az elmondottak alapján az én részemről is felmerülnek kérdések, majd ezek tisztázása után lehet tovább lépni a megoldás felé.
 • Eldöntjük, hogy a kívánt cél az ismertetett tények, szakmai elvek és a vonatkozó törvényi szabályozás figyelembe vételével reálisan hogyan, milyen módszer alkalmazásával érhető el.
 • Megállapítjuk mindennek időbeli, pénzügyi vonzatait, jogi következményit stb.
 • Amennyiben ezek egyeztetése megtörtént, akkor lehet a megoldási javaslatot ismertetni, amely tartalmazza a munkadíjat, az előrelátható, tervezhető költségeket, határidőket és azt, hogy milyen biztonsággal lehet az ügyet kivitelezni, melyik lépésnek mi a célja, jogi következménye, felhasználhatósága.

Minden ügyet alaposan át kell beszélni

Természetesen fontos, hogy Önnek legyen elképzelése az üggyel és meglévő probléma megoldásával kapcsolatban. Sok esetben az érdeklődők a személyes érintettségük, érzelmi elfogultságuk okán tévesen ítélik meg saját helyzetüket, így a problémák megoldási lehetőségeit is. Gyakran találkozok olyan helyzetekkel, amikor az érdemi továbblépéshez elsőként tisztázni kell az elképzeléseket, hogy ne legyenek irreális, vagy teljesen téves elvárások a munkánkkal kapcsolatban.

Meglátásom és eddigi tapasztalatom az, hogy a jó és korrekt szakember azt is nyíltan elmondja megbízójának, hogy mi az, amit nem lehet, vagy nem érdemes elvégezni, elvégeztetni - természetesen érvekkel alátámasztva - hiszen törvényi, illetve ésszerűségi, érdekbeli határai is lehetnek az elvégzendő munkának. Ezt még akkor is ki kell mondani, ha ez a vélemény nem minden esetben egyezik meg azonnal a megbízó elképzeléseivel.

Minden munkával kapcsolatos részlet átbeszélése, egyeztetése után az aláírásra kerülő, három részből álló szerződés tervezetét megküldöm az Ön, vagy az Ön által megnevezett jogi képviselő részére tanulmányozásra, javaslattételre. Az Ön részéről felém írásban vagy telefonon történt visszajelzés után aláírható a szerződés.

Szerződés részei a

 • Magánnyomozói megbízási szerződés, amely a közöttünk létrejött megbízási jogviszonyt rögzíti, a
 • Tényvázlat, amely a megbeszélés alatt elhangzott tényeket tartalmazza, valamint a
 • Pénzügyi megállapodás,  amelynek címe már magáért beszél.

A munka befejezése után Ön kézhez kapja

 • a magánnyomozói jelentés egy eredeti, aláírt példányát,
 • a munka során készült fénykép, illetve video felvételeket CD/DVD lemezre írva,
 • az egyéb keletkezett papírokat, bizonyítékokat,
 • valamint a munkadíjról szóló számla eredeti példányát megkapja, annak átvételét aláírásával igazolja.

Ez pusztán a végeredmény: ameddig idáig eljutunk, addig társammal biztosítunk Önnek minden információt és segítséget, amire csak szüksége lehet!

Az előző oldalakon már elég sokat megtudhatott a magánnyomozói munka rejtelmeiről, és bizonyára azt is látja már, mekkora előnyt jelent ebben a világban, ha profi jogi segítség is áll a hátunk mögött – de minden kérdésére még bizonyára nem kapott választ.

Ennél többet azonban már nem lehet ezeken az oldalakon elmondani.

Mivel nincs két egyforma ügy, nincs két egyforma nyomozás sem, így ha konkrét válaszokra van szüksége az Önt személyesen, vagy gazdasági társaságát illető ügyben, akkor azokat a személyes beszélgetés alkalmával tudom megadni.

Hívjon minket, írjon Nekünk, és beszéljük meg, hogyan tudunk segíteni Önnek!

Mobiltelefon: +36-20/356-8920

Iroda: 1132 Budapest Váci út 54. V/1. Kapucsengő:53

Email: haiszky@magannyomozo.eu