Honnan tudhatja meg, melyik magánnyomozóra van szüksége? Itt a válasz!

Alapvető választási tényezők, amiket érdemes figyelembe venni

A Magyarországon aktívan jelenlévő magánnyomozó kínálat széles válogatási lehetőséget biztosít az érdeklődők számára, így mindenki a saját maga elképzeléseinek, igényének, pénzügyi teljesítő képességének megfelelően tud választani a számára elfogadható piaci szereplők közül.

Alapvető dolog, hogy a potenciális jelölt rendelkezzen érvényes rendőrhatósági engedéllyel és szakmai felelősség biztosítással. Amennyiben egyéni vállalkozó, akkor vállalkozása ne legyen megszüntetve, törölve vagy szüneteltetve, tehát tevékenysége legyen törvényes. Amennyiben gazdasági társaságként végzi magánnyomozói szaktevékenységét, akkor a cégnek is rendelkeznie kell ugyan ezekkel az engedélyekkel. Kételyei vannak, akkor kérje el az adott vállalkozótól ezeket az iratokat, hiszen ezeknek az irodában a helyük.

Mivel a magánnyomozás egy személyes, maximális bizalmra épülő tevékenység ügyfél és megbízott között, ezért alapvető dolog, hogy a magánnyomozónak legyen állandó irodája, ahol nyugodt körülmények között lehet a találkozókat létrehozni, megbeszéléseket lefolytatni.

A magánnyomozónak a saját szakmáját érintő felkészültségen felül tisztában kell, hogy legyen az alapvető, a magánnyomozói munkához, annak eredményeihez, annak következményeihez is köthető polgárjogi kérdésekkel, folyamatokkal, az azok közötti összefüggésekkel, ugyanis ezek ismerete biztosítja azt, hogy megfelelő tanácsot tudjon adni az érdeklődőknek vagy már meglévő ügyfeleinek. A magánnyomozó tanácsaiból adódóan a megrendelő csakis azt a munkát rendelje meg, fizesse ki és azt az információt kapja meg, amire az adott ügy megoldásában valóban szüksége van, így azokat hasznosítani is tudja céljai elérése érdekében.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a korrekt szakember azt is nyíltan elmondja az érdeklődőnek vagy a Megbízójának, hogy mi az, amit az adott ügyben nem lehet vagy nem érdemes elvégezni, elvégeztetni - természetesen érvekkel alátámasztva - hiszen többféle törvényi, illetve ésszerűségi, érdekbeli határai is vannak az elvégzendő munkának, ezzel együtt pedig fel kell vállalni azt is, hogy ez a vélemény nem minden esetben egyezik meg azonnal a Megbízó elképzeléseivel.

Szükséges-e a magánnyomozók részére a szakmát érintő jogi ismeret?

Meglátásom és tapasztalatom szerint a magánnyomozó szakma az elmúlt években számos változáson, átalakuláson ment keresztül, ami részben a miatt alakult ki, hogy a szakmához valamilyen módon kapcsolódó egyéb tevékenységekben, azok szabályozásában alapvető változások álltak be, ezek pedig hatással vannak a mi szakmánkra is, pontosabban az általunk végzett munka időbeliségére.

Hogy miért?

Itt elsősorban a jogi környezet változására gondolok, ami leginkább a polgári ügyekben lett jelentős, a Polgári Perrendtartás 2018.01.01-én megtörtént változásai, új szabályai erős befolyással vannak a magánnyomozó szakmára. Természetesen nincs leírva, hogy az új szabályozás befolyásolja a magánnyomozók munkáját, de amennyiben olyan ügyekben dolgozunk, amelyekben a munkánk eredményeit, mint bizonyítékot szabályszerűen fel kívánják használni a bírósági eljárás keretében, akkor bizony alaposan ismerni kell az új PP. bizonyítékok perbe történő beadásával kapcsolatos időbeli szabályokat. 

Hosszú évek óta tapasztalom azt, hogy sok esetben perdöntő jelentősége van annak, hogy egy ügyben a magánnyomozó által megszerzett bizonyíték mikor és hogyan kerül felhasználásra, ez 2018.01.01-től létfontosságúvá vált, a magánnyomozók alapvető jogi képzése megkerülhetetlen tény. 

GDPR megfelelőség

Biztos vagyok abban, hogy sokan hallottak már az Európai Unió adatvédelmi rendeletéről és arról, hogy 2018. május 25-étől alkalmazandóak az új szabályok, amelyek nemteljesítése esetén komoly, akár 20 millió Euró vagy azt meghaladó összegű bírsággal számolhatnak az adatkezelést végzők. A közvélemény számára kevésbé ismert, hogy a szabályozás a családi vállalkozásoktól és egyéni vállalkozóktól az ügyvédekre, magánnyomozókra, valamint a nemzetközi nagyvállalatokra is kiterjed.

A még el nem fogadott, de tervezet formájában már létező magánnyomozásról szóló törvény szerint szabályozottabb lesz a dokumentumok megőrzési kötelezettsége, amit ráadásul már a GDPR-nek megfelelően kell végeznie a magánnyomozóknak. Azonban nem csupán a magánnyomozóknak és az ügyvédeknek, hanem minden szervezetnek érdemes átgondolnia a dokumentumkezelés jövőbeni rendjét, így ha biztosra akarnak menni, érdemes megfontolni az e-archiválás bevezetését.

Az uniós adatvédelmi szabályok 2018. évi reformja

A szigorúbb adatvédelmi szabályok révén az állampolgárok fokozottabb felügyeletet gyakorolhatnak a személyes adataik felett, a vállalkozások pedig egységes versenyfeltételekben részesülnek.

2018. május 25-től, az általános adatvédelmi rendelet hatályba lépésétől egységes adatvédelmi szabályok vonatkoznak az Európai Unió országaiban működő vállalkozásokra, függetlenül azok székhelyétől.

A szigorúbb adatvédelmi szabályok révén

  • az állampolgárok fokozottabb felügyeletet gyakorolhatnak a személyes adataik felett,
  • a vállalkozások pedig egységes versenyfeltételekben részesülnek.

A GDPR számos kötelezettséget fogalmaz meg a személyes adatokat gyűjtő vagy feldolgozó szervezetekre vonatkozóan. A legfontosabb a hat alapelv betartása:

  • Átláthatóság, méltányosság és a jogszabályok betartása a személyes adatok használata és kezelése terén
  • A személyes adatok kezelésének korlátozása a meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokra
  • Kizárólag az adott célhoz minimálisan szükséges mennyiségű személyes adat gyűjtése és tárolása
  • Az adatok pontosságának garantálása, valamint lehetőség biztosítása az adatok módosítására és törlésére
  • A személyes adatok tárolásának korlátozása
  • A személyes adatok biztonságának, sértetlenségének és bizalmasságának garantálása

Néhány alapvető iránymutatás az alapvető IT védelemhez

- Friss operációs rendszer

- Rendszeresen frissített víruskereső

- Merevlemez titkosítása

- PIN-kódos pendrive használata

- Rendszeres adatmentés

 

Haiszky Ernő Zoltán