SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA

Kapcsolatfelvétel és személyes találkozó

Ön által felénk kezdeményezett írásbeli - haiszky@magannyomozo.eu - vagy telefonos  +36-20/356-8920 megkeresés után egy kölcsönösen megfelelő időpont egyeztetés után, irodánkban (1132 Budapest, Váci út 54. 5/1.), nyugodt körülmények között megtörténhez meg az első személyes találkozó és megbeszélés.

A személyes találkozó elején Ön lehetőséget kap arra, hogy nyugodt körülmények között teljes terjedelmében megismerje az iroda Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzatát. Ezek után felkérem arra, hogy írásban nyilatkozik arról, hogy a tájékoztatót megismerte, megértette, a feltett kérdéseire kimerítő válaszokat kapott, jogaira a figyelmet felhívtuk, tájékoztattuk, a tájékoztatásokat megértette.

Ezen folyamat részeként felkérjük, hogy az ügy konkrét részleteinek ismertetése előtt, szintén írásban adja hozzájárulását a személyes adatainak általunk történő megismeréséhez és kezeléséhez. Amennyiben a személyes adatainak általunk történő megismeréséhez és kezeléséhez való hozzájáruló nyilatkozatot nem kívánja megtenni, abban az esetben sajnos az ügyet elvállalni nem tudjuk.

Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozatban felhatalmaz bennünket adatainak megismerésére-kezelésére, úgy a megbeszzélés érdemi része elkezdődhet.

Tényállás, illetve az Ön által kívánt cél tisztázása

A személyes találkozó további részeként Ön ismerteti, hogy milyen kérdéssel, megoldandó helyzettel állunk szemben, tisztázzuk a tényállást, valamint azt, hogy milyen célt szeretne Ön elérni.

Az elmondottak alapján az én részemről is felmerülnek kérdések, majd ezek tisztázása után lehet tovább lépni a megoldás felé. Ez azért nagyon fontos, mert az Ön által ismertetett tények és elérendő célok alapján kell eldönteni, hogy a kívánt cél az ismertetett tények, szakmai elvek és a vonatkozó törvényi szabályozás figyelembe vételével reálisan hogyan, milyen módszer alkalmazásával érhető el, annak mi az időbeli, pénzügyi vonzata, jogi következménye stb.

Természetesen fontos dolog, hogy Önnek legyen elképzelése az üggyel és meglévő probléma megoldásával kapcsolatban. Sok esetben az érdeklődők a személyes érintettségük, érzelmi elfogultságuk okán tévesen ítélik meg saját helyzetüket, így a problémák megoldási lehetőségeit is - sajnos barátoktól-rokonoktól, munkatársaktól megalapozatlan, téves információkat kapnak - így gyakran találkozok olyan helyzetekkel, amikor az érdemi továbblépéshez, elsőként tisztázni kell ezeket az elképzeléseket. 

Meglátásom és eddigi tapasztalatom az, hogy a jó és korrekt szakember azt is nyíltan elmondja Megbízójának, hogy mi az, amit nem lehet vagy nem érdemes elvégezni, elvégeztetni - természetesen érvekkel alátámasztva - hiszen többféle törvényi, illetve ésszerűségi, érdekbeli határai is vannak az elvégzendő munkának, ráadásul ez a vélemény nem minden esetben egyezik meg azonnal a Megbízó elképzeléseivel.

Megoldási javaslat

Amennyiben ezek egyeztetése megtörtént, akkor lehet a megoldási javaslatot ismertetni, amely tartalmazza a munkadíjat az előrelátható, tervezhető költségeket, határidőket és azt, hogy milyen biztonsággal lehet az ügyet kivitelezni, melyik lépésnek mi a célja, jogi következménye, felhasználhatósága.

Szerződéskötés menete

Minden munkával kapcsolatos részlet átbeszélése, egyeztetése után az aláírásra kerülő, három részből álló szerződés tervezetét megküldöm az ügyfélnek vagy az általa megnevezett jogi képviselő részére tanulmányozásra, javaslattételre. Az ügyfél részéről felém írásban vagy telefonon történt visszajelzés után eláírható a szerződés.

Szerződés részei

Magánnyomozói megbízási szerződés, amely a közöttünk létrejött megbízási jogviszonyt rögzíti, a Tényvázlat, amely a megbeszélés alatt elhangzott tényeket tartalmazza, valamint a Pénzügyi megállapodás,  amely címe magáért beszél.
A munka befejezése után Ön a magánnyomozó jelentés egy eredeti, aláírt példányát, a munka során készült fénykép, illetve video felvételeket CD – DVD lemezre írva, egyéb keletkezett papírokat, bizonyítékokat eredetiben, valamint a munkadíjról szóló számla eredeti példányát megkapja, annak átvételét aláírásával igazolja.