MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ ALKALMAZOTTAK HÁTTERÉNEK, GDPR SZABÁLYAI SZERINTI ELLENŐRZÉSÉRE?

Minden vállalkozás esetében elengedhetetlenül fontos az alkalmazottak szakmai rátermettsége, hozzáértése, emberi-jellembeli tulajdonsága, nem utolsó sorban a munkaadó felé irányuló lojalitása. A felsoroltak mindegyike kiemelten fontos az olyan munkakört betöltő személyek tekintetében, akik bizalmi beosztásokat töltenek már be vagy ilyen munkakörök betöltésére tervezik Őket, hiszen Ők nagy valószínűséggel hozzáférnek a adott vállalkozás gazdasági, üzleti titkaihoz, know-how-jához, tehát a működésének alapjául szolgáló eljárásokhoz, információkhoz, módszerekhez, ezek védelme pedig alapfontosságú.

A munkavállalók, legfőképpen a vezető, bizalmi beosztásokban dolgozók, munkájuk elvégzése érdekében elkerülhetetlenül meg kell, hogy ismerjék, az adott vállalkozás bizonyos üzleti titoknak minősülő információit. Az ilyen helyzeteteket figyelembe véve a Ptk. védelmét megtámogatva az Munka Törvénykönyve is bizonyos védelmet nyújt a munkaadó részére a munkavállaló üzleti titoksértésével szemben, de a törvényi védelem nem helyettesíti a személy ellenőrzését, annak szükségessége megmarad.

Előzze meg a problémát! Ismerje meg jobban alkalmazottját

A jövőbeli együttműködési problémák megakadályozására, preventív céllal javasoljuk az alkalmazottak megbízhatóságának HR ellenőrzését. A jelentkező írásban átadott adatai és hozzájáruló nyilatkozata alapján elsősorban az adott személy alkalmazotti jogviszonyba kerülése előtt célszerű elvégeztetni a vizsgálatot, a már jogviszonyban dolgozó alkalmazottak vonatkozásában pedig kifejezetten belsőellenőrzési, szűrési-megelőzési-ellenőrzési jelleggel.

Személyes jellemzők értékelésére, így különösen munkahelyi teljesítménnyel kapcsolatos jellemzők, gazdasági helyzet, iskolai végzettség, nyelvtudás, személyes preferenciák vagy érdeklődési körök, megbízhatóság, viselkedés, tartózkodási hely vagy mozgás elemzésére vagy előrejel­zésére, személyes profil létrehozására vagy felhasználására akkor kerülhet sor, ha ahhoz az érintett a munkáltató, illetve a munkáltató nevében eljáró magánnyomozó felé írásbeli nyilatkozattal, akár elektronikus levél útján, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását, beleegyezését adja a természetes személyt érintő személyes adatok konkrét célhoz történő kezeléséhez. (pld: cégek esetében alkalmazottak ellenőrzései, pályázók felvétel előtti, majd felvétel után, mint már alkalmazottak visszatérő ellenőrzései)

Munkakörhöz kötött összeférhetetlenségi szabályok ellenőrzése
Követés - konspirált figyelés
Környezettanulmány - életmódvizsgálat
Munkaügyi nyomozások