BIZTONSÁGI AUDIT?

Mikor van szüksége erre egy cégnek?

Biztonsági audit a legtöbb gazdasági társaságnak nélkülözhetetlen eljárás, főleg akkor, amikor biztosan érezhető, mérhető az ellenőrzés hiánya. Készpénz, munkaeszköz, gép tűnik el, indokolatlanul nagy mértékű pld: a raktári leltárhiány, csökken a termelékenység stb.

A felmerülő problémák egyik lehetséges oka lehet, hogy a cég belső folyamatai vagy nem, vagy csak felületesen vannak szabályozva. Biztonsági gondokat okozhat, ha az alkalmazottak szabálykövetése nem megfelelő vagy nem kontrolált. A biztonsági audit megállapítja humán, a raktározási, szállítmányozási, élőerős és technikai őrzés , IT, témakörökhöz kapcsolható kockázati tényezőket és a változások érdekében fizikai vagy akár jogi megoldási javaslatot biztosít.

Biztonsági kérdés, és szinte mindig az ember a legnagyobb kockázati elem?

Biztonsági kérdésben elsősorban maga az ember, másodsorban az emberi döntésen alapuló szervezettlenség, szabályozatlanság a legnagyobb kockázati tényező minden cégnél. Mivel a legtöbb kockázati elem személyekhez kapcsolható, így a teljes rendszer elemző értékelése, majd az alkalmazottak átvilágítása, háttérvizsgálata az egyik leghatékonyabb problémamegoldó eszköz.

Minden gazdasági társaságoknál 3-5 évente célszerű, de a működés közben felmerülő gondok esetében akár alkalomszerűen is szükséges átvilágítani a cégét, hogy láthatóak legyenek a negatív változások, azokra lehessen reagálni, kiderüljenek az esetleges még apró, de később jelentősre nővő hibák, a potenciális problémaforrások.

Vagyonvédelmi átvilágítás

Át kell vizsgálni az adott objektum teljes vagyonvédelmét, amely magába foglalja a meglévő biztonsági cég jogszabályi háttérét, folyamatban lévő munkáját érintő minőségi, szakszerűségi, irányítás módszerét, azok ellenőrzését. Vizsgálja a használatban lévő biztonságtechnikai rendszerek hatékonyságát, valamint megállapítja, hogy a cégen belül a vagyonvédelem, mint alapvető biztonsági rendszer miként működik.

Belső folyamatok vizsgálata

A cég termelési rendszerét egy un. külső objektív szemlélőként ellenőrizzük, tekintjük át, a folyamatokban a kockázati tényezőket tárjuk fel, kiemelte figyelemmel kockázati pontok feltárására, az ellenőrzés módszerére teszünk ésszerű, kivitelezhető javaslatot.

Adatvédelmi vizsgálat

Alapvetően azt vizsgáljuk, hogy cégen belül, a különböző szakterületeken, milyen nyilvántartásokat vezetnek, azok pedig hogyan illeszkednek a törvényi előírásokhoz, biztonsági audit kereteihez. Felmérjük az információvédelem biztonsági helyzetét, mely kiterjed a beszállítók és a cég üzleti partnereinek titkainak, belső információk megfelelő áramlására, a rezsim szabályok betartatására. A feltárt hiányosságokra, esetleges problémákra javaslatokat dolgozunk ki, igény esetén elkészítjük a szabályzókat, rezsimszabályokat.