BIZTOSÍTÁSI CSALÁSOK FELDERÍTÉSE

  • Munkaadók sérelmére a munkavállalók által elkövetett társadalombiztosítási csalás felderítése, az események jogszerű dokumentálása-igazolása.
  • Iratok keletkezési körülményeinek, illetve a tartalmuk alapját képező adatok valódiságának ellenőrzése. (pld.nyelvvizsga, meghatalmazások stb.. keletkezési körülményeinek vizsgálata. Az iratok eredetiségének vizsgálatát nem tudom elvégezni, mivel ezen szakvélemények kiadását szakértők végzik.
  • Születési-házassági-halotti anyakönyvi kivonatok, orvosi igazolások, látleletek, zárójelentések, boncolási jegyzőkönyvek, bírósági végzések stb..keletkezési körülményeinek, előéletének vizsgálata.
  • Biztosítás megkötéséhez szükséges - annak alapjául szolgáló fedezeti árúkészlet, értéktárgy, ingatlan  - biztosítási feltételek ellenőrzése.
  • Lakásbiztosítási csalás felderítés.
  • Ingatlanok elidegenítésével, a tulajdoni lapon lévő terhek és széljegyek jogtalan bejegyzésével, illetve töröltetésével  kapcsolatos csalás felderítés.
  • Gépjárműbiztosítási csalás felderítés.
  • Élet,- és balesetbiztosítási csalás felderítés.
  • Kárbecslők-kárfelvevők, üzletkötők esetleges korrupciójával összefüggő csalás felderítés.

Magánnyomozói szolgáltatások, Polgári ügyekben bizonyítékok beszerzése