TÁRSA HŰTLENSÉGE MIATT KÉTELYEK KÖZÖTT ÉL, SZENVED A BIZONYTALANSÁGTÓL?

Mik lehetnek a házasságon kívüli kapcsolat jelei?

  • Partnere túl sok időt tölt a számítógépen, főleg éjszaka
  • Rejtegeti a mobiltelefonját vagy a telefonszámlát
  • Furcsa változásokat észlel az eddigi szokásaiban, viselkedésében, napi időbeosztásában
  • Érthető ok nélkül megváltozott szexuális aktivitás
  • Változó hangulat, Önnel szembeni türelmetlenség, verbális esetleg fizikai agresszió
  • Nem magyarázható vagy logikátlannak tűnő hétköznapi, éjszakai, majd később hétvégi kimaradások
  • Kommunikációs és egyéb elektronikai eszközök tartalmának titkolása
  • Indokolatlanul megváltozott, az eddiginél elegánsabb öltözködés
  • Teljes vagy részleges anyagi elkülönülés vagy annak kísérlete

Ne szenvedjen a kétségektől, bizonyítsa a hűtlenséget!!

Egy alapos magánnyomozói vizsgálat hitelt érdemlően képes bizonyítani a feltételezett harmadik személy jelenlétét egy kapcsolatban. Arra tudunk bizonyítékot szerezni, hogy a vizsgálati időszakban volt e ilyen jellegű esemény, volt e az érintettek között találkozó, kapcsolatfelvétel, stb. vagy sem. Amennyiben volt ilyen esemény, akkor a tények alapján egyértelmű a kérdés.   A félrelépéssel kapcsolatos események, ha nem is minden esetben, de legtöbbször technikai eszközzel rögzíthetőek.

Nagyon fontos, hogy amennyiben az érintettek között a vizsgálati időszakban nem volt személyes kapcsolatfelvétel, találkozó, stb, tehát nem következett be a feltételezett esemény, akkor csakis az jelenthető ki, hogy abban az időszakban nem volt tapasztalható félrelépés, de azt nem állíthatjuk biztosan, - hiszen nem vizsgáltunk másik időszakot -hogy nincs harmadik személy a kapcsolatban. Természetesen  ennek ellenére lehetnek harmadik személy jelenlétére utaló jelek, de ezek nem bizonyítékok, de megmutathatja, hogy milyen irányba érdemes dolgozni, kutakodni vagy az események további vizsgálatával kézzelfogható bizonyítékokat szerezni.

Ez a fajta, minden kétséget kizáró, kézzelfogható bizonyítékot kereső, alapos munkavégzés elengedhetetlen eleme az adatok bíróságon történő felhasználásának.

Ne feltételezzen, keresse a tényeket

Magánnyomozó tapasztalatom szerint, amikor valakinek az a megérzése alakul ki, hogy a saját párkapcsolatában egy külső személy is érintett lehet, akkor bármennyire is fáj az esetleges tényekkel történő szembenézés, akkor célszerű megállapítani a tényeket, így kiderül, hogy vaklárma a megérzés vagy sajnos maga a szomorú valóság.

Milyen tényezők befolyásolják egy külső kapcsolat bizonyítását?

Egy feltételezhetően létező, külső kapcsolat bizonyítása részben a résztvevők emberi, jellembeli tulajdonságán, intelligenciáján, rendszeres találkozóinak sűrűségén, a kapcsolattartás rendjén, a kapcsolat jellegén múlik, ezek a legmeghatározóbb tényezők, amik befolyásolják azt is, hogy a bizonyíték megszerzésére mennyi időre van szükség.

A résztvevők találkozásait, a kapcsolat intenzitását több dolog is befolyásolja, de alapvetően kétféle jellegű kapcsolatot különböztetünk meg, - szexuális vagy érzelmi alapúak - ezek mindegyikére más és más tulajdonságok jellemzőek. Ahogy jeleztem, hogy mindegyiknek megvannak a maga tulajdonságai, ezek pedig jelentősen befolyásolják a magánnyomozó munkáját a munkához szükséges időt, a munkában résztvevő személyek számát, így a munkadíj, illetve a költségek mértékét is.

Hűtlenségi viszonyok fajtái (bizonyításkor az egyik legfontosabb kérdés)

Egy házasságon kívüli kapcsolat bizonyításához szükséges idő általában attól függ, hogy milyen maga a külső kapcsolat jellege.

Hogy miért?

Az érzelmi alapú kapcsolatok jellemzője, hogy magasabb érzelmi hőfokúak, általában az érintettek hetente több, hosszabb-rövidebb alkalommal is találkoznak, gyakran a logikus gondolkodással ellentétes helyzetekben és időpontokban is létrehozzák a találkozókat, sokszor érzelmeik miatt felvállalják az esetleges lebukás lehetőségét is. Ezekben az esetekben matematikailag több az esély a kapcsolat bizonyítására, hiszen sűrűbbek a személyek közötti találkozási alkalmak.

A szexuális alapú kapcsolatok jellemzője, hogy alacsonyabb érzelmi hőfokúak, a kapcsolat létének klasszikus bizonyítása attól függ, hogy a személyek milyen gyakran találkoznak. Ezekre a kapcsolatokra a pontos tervezés, a rendszeresség az átgondoltság jellemzőbb, mint az érzelmi alapú kapcsolatokra, de lényeges különbség, hogy a találkozások száma általában kevesebb, így ezeknek a kapcsolatoknak a bizonyítása több időt vesz igénybe.

Munkaszervezés és munkához szükséges idő

A magánnyomozói munkaszervezést, a sikeres munkához szükséges időt nagyban meghatározza és befolyásolja az, hogy a megfigyelni kívánt személy milyen jellegű munkát végez, ha végez. Teljesen máshogy kell el egy kötött munkaidejű személyre tervezni, mint pld:egy rugalmas munkaidőben dolgozóra, máshogy egy  felső vagy középvezető beosztásban lévő esetében, hiszen mindegyiknek teljesen más az időbeosztása a munkaidővel való elszámolás rendje, így a félrelépésre alkalmas szabadidejük is máshogy alakul, így máshogy kell a munkát szervezni, tervezni.

A munkaszervezéshez nélkülözhetetlen a szükséges személyi, illetve technikai tervezés. Ezeket nagyban befolyásolja az is, hogy az adott célszemély mivel és hogyan közlekedik. Máshogy kell tervezni , majd kivitelezni egy olyan személy követését, figyelését, aki kizárólagosan gyalogosan és tömegközlekedéssel, teljesen máshogy egy olyan személyt, aki saját autóval, esetleg még taxival, motorral közlekedik.

Bizonyítás, következtetés

Amennyiben a félrelépési ténymegállapításokat bíróságon hasznája fel, mint bizonyítékot, akkor a tények valószínűleg valamilyen hatással lesznek a bíró személyére főleg akkor, ha az érintett személy a tényeket életszerűen nem tudja megmagyarázni. Kijelenthető, hogy a bíróságon történő felhasználásra készülő munkák kivitelezése nehezebb, sokkal több egyértelműbb tényre van szükség, mint egyébként. Jogi segítség

Félrelépés jogi következménye

Sokszor találkozom azzal a teljesen téves feltételezéssel, hogy aki megcsalta a másikat, az a válás esetén teljes hátrányba kerülhet a bírósági eljárás során, azonban ez az állítás igaz is, meg nem is. Abban az esetben ha a másik fél nyíltan felvállalja az új kapcsolatát, akkor bírói tekintetben a félrelépés ténye jogilag nem okoz hátrányt.

Az esetek 95%-nál a megcsalás ténye és annak bíróság részére történő hiteles igazolása a közös kiskorú gyermek (ek) elhelyezésénél bírhat jelentőséggel, de ebből a sértett félnek pénzbeli előny csak akkor szerezhető – házastársi tartás formájában - ha Ő maga nem adott alapot a házasság megromlására, illetve nem vétkes abban, vagyis, hogy Ő nem lépett félre vagy legalább nem bizonyítható.

A bíróságnak – a gyermek valamelyik szülőhöz történő elhelyezéséhez - alaposan végig kell, hogy vizsgálja a szülőket az egyéniségük, emberi-jellembeli tulajdonságaik, életmódjuk, erkölcsi tulajdonságaik alapján, hiszen ezek teszik alkalmassá vagy éppen alkalmatlanná Őket a gyermek nevelésére, így a félrelépés tényének igazolása ebben az esetben lényegi kérdés is lehet - de alapvetően nem ezen, hanem szakértői véleményen múlik a gyermek elhelyezés kérdése - a bírósági eljárás esetén.

A hűtlenség igazolására a magánnyomozói munkával megszerzett információkat jelentés formájában papír alapon, a készült fénykép (RAW vagy JPEG formátumban), illetve videó felvételeket pedig digitális adathordozóra rögzítőre adjuk át megbízóink részére.

A társkapcsolati problémák vizsgálatához szakmailag kapcsolódik a vagyonkutatás, vagyonfelmérés tevékenység is.

Jogi képviselet