Nem fizetik a munkadíját, kölcsönadott, hitelezett de nem kapja vissza, eltűnt a fedezet és szeretné megtalálni?

Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a jogszerű adósságkezelés nem egyezik meg az „adósságbehajtás-adósságkezelés” kifejezések negatívan értelmezett, fizikai jellegű, fizetőkészséget elősegítő tevékenységek alkalmazásával.

Az esetek többségében a kisebb-nagyobb kintlévőségekkel rendelkező vállalkozások, magánszemélyek akkor fordulnak ügyvéd, illetve annak munkáját segítőmagánnyomozó felé, amikor a problémák és a feszültségek felhalmozódtak, az adós és hitelező között nincs az ügy megoldását segítő kommunikáció, vagy ha van, akkor nehezen minősíthető emberi-üzleti kapcsolatnak.

Bizonyíthatóság

A jogszerű adósságkezelés első lépese: a kialakult helyzet előzményeinek, a kintlévőség jogi alapjának tisztázása, az esetleges szerződések, és az azok joghatásainak vizsgálata, valós jogi szaktudású, tárgyalótermi tapasztalattal rendelkező személy  - ügyvéd - igénybevételével. Ennek oka az, hogy más és más lehet a legcélravezetőbb megoldás különböző okiratok megléte, illetve hiánya esetén, hiszen az adósságkezelés egyik alapvető követelménye a bizonyíthatóság. Véleményem és tapasztalatom, hogy az ügyek megfelelő jogi megítélése itt nélkülözhetetlen, figyelemmel arra, hogy a megbízó érdekét az szolgálja, ha pontosan az történik, amire szükség van és ez eredményre is vezet.

A kialakult helyzet jogi megítélése utáni első, minden esetben nélkülözhetetlen lépés az adós (magányszemély vagy gazdasági társaság) létezésének, működésének, jogi állapotának, vagyoni állapotának, fizetőképességének (Vagyonkutatás-vagyonfelmérés,  Gazdasági társaságok állapotfelmérő vizsgálata) valamint fizetőkészségének megállapítása.

Több eset létezik:

  1. az adós tudna fizetni, de hiányzik a fizetési hajlandóság
  2. az adós valóban nem tud fizetni
  3. az adós jelenleg nem tud fizetni, különböző okok miatt átmeneti likviditási gondokkal küzd, de fizetési hajlandósága megvan.

Az egyes helyzetek megoldásához vezető lépéseket a fizetőképesség, illetve fizetőkészség megállapításán kívül nem lehet kategorikusan, felsorolásszerűen leírni, ezért mindegyik esetben csak a lényegi elemeket ismertetem.

1/ Az adós tudna fizetni, de hiányzik a fizetési hajlandóság

Ennek a megállapítása esetén a legfontosabb az adós vagyoni helyzetének feltérképezése, (vagyonkutatás) mivel a hitelező érdekében eljáró magánnyomozó vagy a jogi képviselő számára az egyeztetés, illetve ennek eredménytelen volta esetén az adóssal szembeni fizetési meghagyás kibocsátása, bírósági eljárás, majd az ezeket követő végrehajtási eljárás kezdeményezése, ellentmondás esetén pedig polgári per következik. (Ha ismert a végrehajtási eljárás alá vonható vagyontárgy, akkor később bizonyítható az esetleges vagyonkimentés, adásvételi szerződések fedezetelvonó jellegének volta.) Vagyonkutatás-vagyonfelmérés

2.) Az adós valóban nem tud fizetni

A tartozás keletkezésének körülményeit ebben az esetben – csakis végső soron - azért javasolom vizsgálni, hogy megállapítható legyen, azok felvetik-e esetleg bűncselekmény elkövetésének gyanúját, s mint ilyenek, megalapozhatnak-e egy feljelentést, - bár ebből nem szokott megindulni a pénz visszafizetése -. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a kintlévőségek kezelésénél az a tapasztalat, hogy a rendőrségen történő feljelentés után az adós nehezebben kezelhető, esetleges fizetőkészségét az általunk megindított eljárás negatívan befolyásolja. Életmódvizsgálat

3.) Az adós jelenleg nem tud fizetni, különböző okok miatt átmeneti likviditási gondokkal küzd, de fizetési hajlandósága megvan.

Abban az esetben, ha ilyen helyzet alakul ki, az egyeztető tárgyalások után a fizetési határidőt, a tartozás kiegyenlítésének fedezetéül szolgáló vagyontárgyakat pontosan megnevező megállapodás aláírása előtt  célszerű az adós vagyonát feltérképező vagyonkutatást elvégeztetni, illetve tartozáselismerő nyilatkozatot közjegyző előtt aláírni. A későbbi félreértések elkerülése érdekében jogi képviselő jelenléte mindkét szerződő fél részéről az ügy lezárásáig célszerű.