MI A KÖRNYEZETTANULMÁNY, MIRE, MIKOR ÉS MIÉRT ALKALMAZHATÓ?

A környezettanulmány, a „KT”, vagyis a részletes személyellenőrzés egy opertív adatgyűjtési módszer, adatszerző tevékenység az érintett személy, volt és jelenlegi lakó, munkahelyi, iskolai, baráti, gazdasági-üzleti környezetében, annak életmódjának, családi, anyagi, munkahelyi, egzisztenciális helyzetének, emberi-jellembeli tulajdonságainak megállapítása, valamint kapcsolati körének pontos feltérképezése érdekében. 

A környezettanulmány - életmódvizsgálat módszerét és az ezekből származó adatokat nem csak a rendőrség és a különböző nemzetbiztonsági szolgálatok használják megelőző ellenőrzés, illetve más jellegű munkák háttérfeladataihoz nélkülözhetetlen információszerzés céljára, hanem alkalmazása széles körben terjed a gazdasági-pénzügyi-vállalkozói élet, valamint a polgári perek több területén is, amely hasznosan összakapcsolható más vizsgálatokkal is.  Összeférhetetlenségi szabályok ellenőrzése

1/ Sok esetben a Megbízó vagy a  jogi képviselő kéri egy polgári per, válás esetén, lásd:  Polgári ügyekben bizonyítékok beszerzése pld:az ellenérdekelt fél vagyoni állapotának, életmódjának megállapítását, melyhez a környezettanulmány megoldást jelenthet.   Követés-figyelés

2/ A vállalkozások vezetői döntik el, hogy kit, milyen munkakör betöltésére vesznek fel, de a szükséges iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló iratok, valamint az előző munkáltatók, a referenciák bemutatása és a személyi beszélgetés még nem garancia arra nézve, hogy az adott személy valóban alkalmas-e a munkakör betöltésére, ezen kérdések jelentős részét képes megválaszolni egy környezettanulmány.

3/ Gazdasági társaságok esetében, főleg a vezető, vagy bizalmi beosztásokat betöltő személyek felvétele esetén lehet fontos az a kérdés, hogy az adott személy milyen gazdasági társaságokban volt vagy van jelen, mi volt a tevékenysége, ebből kifolyólag jelenlegi anyagi helyzete befolyásolhatja-e a vezető beosztásba történő felvétele esetén döntéseinek kimenetelét, külső személy vagy szervezet általi alakíthatóságát.

A legtöbb esetben egy szakszerűen elvégzett környezettanulmány tapasztalatai hozzásegíthetik az adott gazdasági társaság vezetőit a megfelelő, megalapozott döntés meghozatalához.

"Kt" alapelvek

A környezettanulmány alapelve, hogy az érintett személy és hozzátartozóinak, barátainak semmilyen körülmények között nem juthat tudomására az a tény, hogy a vizsgált személy valakinek az érdeklődési körébe került, a vizsgálatot kérő (megbízó) személyének, vagy szervezetnek a teljes titokban tartása szintén alapvető követelmény.

Az adatszerzésre alkalmas módszerek, helyek, adatszolgáltatók, és az időzítés helyes megválasztása biztosítja a sikeres fellépést, így a vizsgált személy pozitív, illetve negatív emberi-jellembeli tulajdonságainak, anyagi helyzetének, az esetleges deviáns magatartásra, valamilyen káros szenvedélyre utaló jelek, adatok, munkához, munkatársakhoz, szomszédokhoz való viszonyának magállapításához.

Az így megszerzett adatok elemzésével a leendő munkáltató dönthet a jelentkező felvételéről, vagy esetleges elutasításáról. Mivel az adatok beszerzése fedett módon történik, így a pályázó felvétele, illetve jelentkezésének elutasítása esetén egyik fél számára sem lesz kellemetlen a valós tények alapján meghozott indokolt döntés.  Alkalmazottak megbízhatósági, HR vizsgálata