MUNKAKÖRI ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK ELLENŐRZÉSE

Az egyre fokozódó gazdasági, illetve a profitot megalapozó információért folytatott versenyben a cégek, bankok, biztosítók és különféle szervezetek a korrupció elkerülése és az ebből fakadó saját maguk pénzügyi, adatvédelmi, illetve piaci biztonsága érdekében, bizonyos, főleg vezető, illetve bizalmi beosztásokban lévő munkavállalók alkalmazásához különböző, összeférhetetlenségi szabályok megnevezésű követelmény rendszert határoznak meg.

A gazdasági társaság a munkaerő-felvétel során - a pályázó által aláírt, egyértelmű, hozzájáruló akaratnyilatkozat szerint -  jogosult megismerni a cég által meghirdetett pozícióra jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait. A jelentkező-pályázó amennyiben nyilatkozat útján hozzájárulását adja ahhoz is, hogy személye és személyes adatai egy „harmadik fél” által ellenőrzési folyamaton essenek át, akkor az összeférhetetlenségi vizsgálat elvégezhető. 

Az adott munkakör betöltéséhez szükséges összeférhetetlenségi szabályok ismertetésre, és szerződés formában aláírásra kerülnek az érintett munkavállalókkal, a legtöbb esetben „Összeférhetetlenségi nyilatkozat” kitöltésére, majd a nyilatkozatban rögzítettek valóságtartalmának első, majd meghatározott időnkénti, időszakos-visszatérő ellenőrzésre is sor kerül.
Az Ön által vezetett gazdasági társaságnál már kialakított vagy kialakítás alatt lévő összeférhetetlenségi szabályok, alkalmazottak (főleg közép és felsővezetők, valamint bizalmi beosztásban dolgozók) általi betartását operatív, diszkrét módon történő ellenőrzését is elvégzem.

Az összeférhetetlenségi szabályok vizsgálatának a  vagyonkutatás, illetve a környezettanulmány kötöttségével ellentétben nincsenek fix elemei,  kötelezően ellenőrizendő témakörei (csak ajánlottak), azokat a munkaadó és a munkavállaló között létrejött, alkalmazotti jogviszonyba kerüléshez szükséges összeférhetetlenségi szabályok alakítják ki.

Alkalmazottak megbízhatósági, HR vizsgálata