MUNKAÜGYI NYOMOZÁSOK

1. Társadalombiztosítási csalások felderítése

Az alkalmazottak egy részére igaz, hogy az elbocsátás elől  betegállományba menekülnek. A publikált vizsgálati eredmények szerint megduplázódott a betegállománnyal visszaélők aránya Magyarországon, de a pénzügyi nehézségek tovább fokozták ezt a tendenciát.

Ha nincs veszítenivaló vagy veszélyben az állás, - akkor a valóban betegségben szenvedőkön kívül leginkább - azok mennek táppénzre, akiknek már nincs sok vesztenivalójuk. Nagyobb leépítés várható a cégnél vagy hírét vették, hogy veszélyben az állásuk. Ilyenkor azért többnyire bebizonyosodik az a mondás, hogy egészséges ember nincs, csak nem kellően kivizsgált, tehát a munkaadónak nincs sok esélye a bíróságon. Kivéve azt az esetet, ha a munkavállaló nem korrekten jár el, tehát betegállományba veteti magát, így jár be dolgozni, és az orvosi papírt csak akkor húzza elő, ha át akarják adni felmondólevelét, vagy egészségesen betegállományban van, de ennek ideje alatt keres új munkahelyet vagy éppen bejelentés nélkül dolgozik valahol.Követés - figyelés

2. Home Office rendszerű munkavégzés ellenőrzése

A „home office” rendszerben dolgozók egy részének ellenőrzése nem minden esetben indokolt, de pld. a vezető vagy bizalmi beosztásban dolgozók, üzletkötők stb. vagy a vegyes, tehát „home office” és egyéb munkaterületen, pld: ügyfelekkel napi – heti kapcsolatot is tartó munkavállalók esetében az ellenőrizetlen munkaidő, illetve tevékenység okán indokolt lehet az ellenőrzés.

Az ellenőrzés lényege

Tapasztalatom az, hogy az ilyen ellenőrzések folyamán derül(het) fény a leadott munkaidő, céges autókkal megtett út és üzemanyag költség nyilvántartások valótlan adataira. Az ilyen ellenőrzésekkor nem egy alkalommal állapítottuk meg, hogy az alkalmazott a munkaidő alatt találkozott a konkurencia embereivel, pedig az a munkaszerződésében is tiltva volt.
Hazánkban is egyre jobban terjed azon vállalkozásoknak a köre, akiknek bizonyos alkalmazottaik un. „home office” rendszerben is végeznek munkát, amely munkavégzésnek vannak előnyei, - pld:kevesebb üzemanyag költség, stb. - illetve hátrányai, pld: ellenőrizetlen az alkalmazott munkaidejének egy része.

3. Környezettanulmány,életmódvizsgálat "Kt"

A környezettanulmány, a „KT”, egy titkos adatgyűjtési módszer, adatszerző tevékenység az érintett személy, lakó, munkahelyi, iskolai, baráti, gazdasági-üzleti környezetében, annak életmódjának, családi, anyagi, munkahelyi, egzisztenciális helyzetének, emberi-jellembeli tulajdonságainak megállapítása, valamint kapcsolati körének pontos feltérképezése érdekében.

A környezettanulmány - életmódvizsgálat módszerét és az ezekből származó adatokat nem csak a rendőrség és a különböző nemzetbiztonsági szolgálatok használják megelőző ellenőrzés, illetve más jellegű munkák háttérfeladataihoz nélkülözhetetlen információszerzés céljára, hanem alkalmazása széles körben terjed a gazdasági-pénzügyi-vállalkozói élet, valamint a polgári perek több területén is, amely hasznosan összakapcsolható más vizsgálatokkal is.  Összeférhetetlenségi szabályok ellenőrzése

1/ Sok esetben a megbízó vagy a  jogi képviselő kéri egy polgári per, válás esetén, lásd:  Polgári ügyekben bizonyítékok beszerzése pld:az ellenérdekelt fél vagyoni állapotának, életmódjának megállapítását, melyhez a környezettanulmány megoldást jelenthet.  Követés-figyelés

2/ A vállalkozások vezetői döntik el, hogy kit, milyen munkakör betöltésére vesznek fel, de a szükséges iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló iratok, valamint az előző munkáltatók, a referenciák bemutatása és a személyi beszélgetés még nem garancia arra nézve, hogy az adott személy valóban alkalmas-e a munkakör betöltésére, ezen kérdések jelentős részét képes megválaszolni egy környezettanulmány.

3/ Sok esetben, de főleg a vezető, vagy bizalmi beosztásokat betöltő személyek felvétele esetén lehet fontos az a kérdés, hogy az adott személy milyen gazdasági társaságokban volt vagy van jelen, mi volt a tevékenysége, ebből kifolyólag jelenlegi anyagi helyzete befolyásolhatja-e a vezető beosztásba történő felvétele esetén döntéseinek kimenetelét, külső személy vagy szervezet általi alakíthatóságát.

Egy megfelelően elvégzett környezettanulmány tapasztalatai hozzásegíthetik az adott gazdasági társaság vezetőit a megfelelő, megalapozott döntés meghozatalához.

"Kt" alapelvek

A környezettanulmány alapelve, hogy az érintett személy és hozzátartozóinak, barátainak semmilyen körülmények között nem juthat tudomására az a tény, hogy a vizsgált személy valakinek az érdeklődési körébe került, a vizsgálatot kérő (megbízó) személyének, vagy szervezetnek a teljes titokban tartása szintén alapvető követelmény.

Az adatszerzésre alkalmas módszerek, helyek, adatszolgáltatók, és az időzítés helyes megválasztása biztosítja a sikeres fellépést, így a vizsgált személy pozitív, illetve negatív emberi-jellembeli tulajdonságainak, anyagi helyzetének, az esetleges deviáns magatartásra, valamilyen káros szenvedélyre utaló jelek, adatok, munkához, munkatársakhoz, szomszédokhoz való viszonyának magállapításához.
Az így megszerzett adatok elemzésével a leendő munkáltató dönthet a jelentkező felvételéről, vagy esetleges elutasításáról. Mivel az adatok beszerzése fedett módon történik, így a pályázó felvétele, illetve jelentkezésének elutasítása esetén egyik fél számára sem lesz kellemetlen a valós tények alapján meghozott indokolt döntés.  Alkalmazottak visszatérő vizsgálata

4. Munkahelyi összeférhetetlenségi szabályok ellenőrzése

Az egyre fokozódó gazdasági, illetve a profitot megalapozó információért folytatott versenyben a cégek, bankok, biztosítók és különféle szervezetek a korrupció elkerülése és az ebből fakadó saját maguk pénzügyi, adatvédelmi, illetve piaci biztonsága érdekében, bizonyos, főleg vezető, illetve bizalmi beosztásokban lévő munkavállalók alkalmazásához különböző, összeférhetetlenségi szabályok megnevezésű követelmény rendszert határoznak meg.

Ezek az összeférhetetlenségi szabályok, szerződés formában ismertetésre kerülnek az érintett munkavállalókkal, több esetben „Összeférhetetlenségi nyilatkozat” kitöltésére is sor kerül.
Az alábbiakban ismertetésre kerülő, illetve az Ön által vezetett cégnél kialakított vagy kialakítás alatt lévő összeférhetetlenségi szabályok, alkalmazottak (főleg közép és felsővezetők, valamint bizalmi beosztásban dolgozók) általi betartását operatív, diszkrét módon történő ellenőrzését is elvégzem.
Az összeférhetetlenségi szabályok vizsgálatának a vagyonkutatás, illetve a környezettanulmány kötöttségével ellentétben nincsenek fix elemei,  kötelezően ellenőrizendő témakörei (csak ajánlottak), azokat a munkaadó és a munkavállaló között létrejött, a munkába álláshoz szükséges összeférhetetlenségi szabályok alakítják ki.  

Előfordulhat, hogy az Ön vezető, vagy bizalmi beosztásban lévő alkalmazottjának - az Ön tudta nélkül - az összeférhetetlenségi szabályok és a nyilatkozatában leírtakkal ellentétben - van mellékállása, másodállása, esetleg más gazdasági társaságnak bel, vagy kültagja, ügyvezetője, tagja, netán felügyelő bizottság tagja, vagy másik gazdasági társaságban rendelkezik meghatározó mértékű befolyást biztosító üzletrésszel, de az is elképzelhető, hogy ezekből adódóan szoros kapcsolatot tart valamelyik konkurencia képviselőjével.

Abban az esetben, ha az érintett, eltitkolt cég tevékenységi, vagy érdekeltségi köre az Ön cégének tevékenységét, érdekeltségi körét is érinti, vagy ebből fakadóan az Ön cégénél az alkalmazott munkaköri kötelezettségének teljesítését hátrányosan befolyásolja, akkor máris fenn áll a gazdasági, pénzügyi, személyi összefonódás, a korrupció lehetősége és természetesen az összeférhetetlenség. (ki, mikor, mit, kinek, miért, hogyan, milyen információkat ad ki alkalmazottja? Hogy használja ki ezeket saját céljaira?)

Ez csak a röviden vázolt alapeset, mert ez a helyzet még fokozható például, azzal a kérdéssel, hogy az Ön által alkalmazott személy közeli családtagjainak  esetében milyen gazdasági kapcsolat mutatható ki, melyik cégben, milyen formában, mióta, kivel, miért, mennyi pénzzel érintettek. Természetesen nem biztos, hogy az Ön alkalmazottja érintett más vállalkozásban, de felveti annak gondolatát, hogy családtagjai rajta keresztül, milyen információkhoz férnek hozzá és milyen gazdasági előny szerezhető ezzel. (Pl: milyen feltételek megléte esetén lehet egy pályázatot az Ön cégénél legnagyobb eséllyel megnyerni, mik erre a legjobb paraméterek, kik a szerződéses partnerei, stb.)