Üzleti információszerzés

Napjainkban az üzleti információszerzés komoly és tisztességes szaktudománnyá vált, amely tartalmilag és státusában más minőséget képvisel, mint az ipari kémkedés, így szükségessége, elfogadottsága főleg a gazdasági-pénzügyi-vállalkozói területen egyre nő.

Meghatározó jelentőségű, hogy az üzleti információszerzés kizárólag törvényes keretek között, legális eszközök és módszerek alkalmazásával történő adatszerzést, azok feldolgozását, elemzését, következtetések levonását, információ- és adatvédelmet, belső vállalati biztonságot is jelent, így az üzleti életben is komoly döntéshozatali eszközzé vált.

2/ Az üzleti hírszerzési tevékenység számos területet érint. Vállalkozásom egy adott gazdasági társaság vizsgálata telintetében a saját, bizalmi és vezető beosztásokat betöltő személyek, külső helyről, akár a konkurenciától felvételre kerülő alkalmazottak felvétel előtti, preventív jellegű ellenőrzését, (környezettanulmány-életmódvizsgálat) felvétel utáni eseti, illetve folytatólagos, megbízó kívánsága szerinti időszakonként visszatérő ellenőrzését is végzi. 

2/ Cégen belüli gazdasági-személyügyi összeférhetetlenségi szabályok betartásának diszkrét ellenőrzése. (Van-e alkalmazottjának mellékállása, másodállása, egyéb megbízási jogviszonya? Vajon alkalmazottja bel, illetve kültagja-e bt-nek? Tagja, ügyvezetője Kft-nek? Esetleg felügyelő bizottsági tag valahol? Más gazdasági társaságban rendelkezik-e meghatározó mértékű befolyást biztosító üzletrésszel?, ha igen, akkor miként tudja felhasználni az Önnél hozzáférhető információkat saját, vagy a konkurencia érvényesülése érdekében )

3/ A már meglévő, vagy leendő céges üzleti partner vizsgálatának tekintetében, annak legegyszerűbb, cégbíróságon, önkormányzat illetékes részlegeinél, telephelyén, fióktelephelyén történő ellenőrzésétől a szakhatósági engedély meglétéhez kötött tevékenységek feltételeinek, valós tevékenységének, vállalkozási-pénzügyi kapcsolatainak, esetleges személyi összefonódásainak, egyéb érdekeltségeinek, tartozásainak és követeléseinek feltérképezését, a valós pénzügyi-vagyoni (ingó, ingatlanvagyon) megállapítását is elvégzem.

4/ A teljes bonitásvizsgálathoz a fentieken túl vizsgálni szükséges a gazdasági társaság pénzügyi megbízhatóságát, tevékenységének jövedelmezőségét, bevételeit, piaci távlatait, tulajdonában lévő eszközök, ingatlanok értékét, valamint körbetartozásainak mértékét.  (részletes céginformáció, vagyonkimutatások, éves mérlegek, beszámolók beszerzése, üzleti partnerek felderítése, azoktól információk megszerzése a vizsgált társaság kötelezettségeinek teljesítése, fizetési megbízhatósága, esetleges tartozásai, illetve szolgáltatásaik korrektsége tekintetében.)

5/ Személyem és partnereim gazdasági társaságoknak, biztosítóknak, bankoknak, egyéni vállalkozóknak és a felsorolt vállalkozások jogi hátterét biztosító ügyvédeknek, ügyvédi irodáknak kínál speciális szakmai segítséget, akik tudják, hogy a magánnyomozói munka nem egy meghatározott keretek között zajló negatív tevékenység, hanem a döntéshozatali folyamat egyik pozitív eleme, és minél szorosabb a kapcsolat az információ – annak elemzése – és az ezekből kialakuló döntéshozatal között, annál hatékonyabb egy vállalkozás.

A munkáimban jogi szaktanácsadóként közreműködő feleségem ügyvédi szaktudása, támogatása, tapasztalata biztosítja számomra a biztos hátteret a magánnyomozói szakmai feladatok maradéktalan, sikeres kivitelezéséhez.