MIRE JÓ A VAGYONKUTATÁS, HOL ALKALMAZHATÓ, MILYEN EREDMÉNY ÉRHETŐ EL VELE?

Kölcsönadott, hitelezett, munkadíjjal tartoznak, esetleg válófélben van? Keresse a vagyonelemeket, amíg még van mit.

Mind a magánéletben, mind pedig az üzleti világban előfordul az, hogy a közös élet vagy vállalkozások együttműködése nem minden esetben végződik kölcsönös megelégedettséggel, így sok esetben a jogviszonyból (általában ki nem egyenlített számlák, vissza nem fizetett kölcsönök, törlesztőrészlet nem teljesítése stb.. miatt) fizetési meghagyás kibocsátása, vagy felszámolási eljárás, esetleg büntetőeljárás, az egykori boldog párkapcsolatból pedig polgári-per, válás, vagyonmegosztási per veheti kezdetét.

A fizetésképtelen, vagy fizetni nem szándékozó adósok (vagy akár a kezesek) a polgári per alatt vagy azt követően általában elidegenítik a végrehajthatási eljárás alá vonható ingó, illetve ingatlanvagyonukat, semmis, illetve fedezetelvonó szerződéseket kötnek, így próbálják lehetetlenné tenni a jogos követelések kielégítését.

A magánnyomozó a vagyonkutatás-vagyonfelmérés módszerét nem kizárólag a már kialakult elszámolási viták megoldásának részeként, hanem megelőző jelleggel a meglévő, vagy leendő céges üzleti partner, illetve magánszemély valós pénzügyi-vagyoni (ingó, ingatlanvagyon) megállapítása tekintetében is alkalmazhatja.

A magánnyomozó abban tud segítséget adni megbízója, illetve annak jogi képviselője számára, hogy felkutatja, azonosítja azokat az esetlegesen még meglévő, értéket képező, az adós, vagy kezes, - válás esetén a vagyonmegosztás keretében pedig a másik fél tulajdonában lévő (esetleg nem ismert) vagyontárgyakat, - üzletrészt, autót, festményt stb., amelyek a hitelező, sok esetben hitelezők vagy a végrehajtó előtt esetlegesen rejtve maradtak.

Szeretné tudni, hogy partnere a kapcsolatuk alatt szerzett-e olyan ingatlant, céges üzletrészt vagy egyéb vagyonelemet, amiről Ön nem tud?

Mint ahogy azt már jeleztem, hogy a vagyonkutatásnak-vagyonfelmérésnek nem csak a gazdasági szférában van létjogosultsága, nagyon hasznos eszköz egy válás esetén a vagyonmegosztáskor.

A házasságkötések előtti, alatti - a kapcsolat későbbi negatív irányú alakulása esetére - a későbbiekben felmerülő vagyonelosztási problémák elkerülése érdekében, valamelyik házasulandó fél valós vagyoni helyzetének feltérképezésére, (házasság előtti vagyonjogi szerződés megkötése előtt) vagy válás esetén titokban, a házasság alatt szerzett vagyon (megvásárolt ingatlan, ingóság, gazdasági társaságbeli tulajdonrész stb.…) felkutatására is alkalmazhatja a magánnyomozó és ügyfele.