Dr. Barna Edina egyéni ügyvéd

Iroda: 1132 Budapest Váci út 54. V/1.
Mobiltelefon: +36-30/9488-468
Email: iroda@drbarnaedina.eu
Ügyfélfogadás: Előzetes egyeztetés alapján

Irodatársam-üzlettársam és egyben feleségem, Dr. Barna Edina egyéni ügyvéd olyan független szakember, aki a túlzsúfolt jogi szolgáltatások piacán több szakterületet is érintő tanácsadással-képviselettel, ügyfélközpontú szemlélettel látja el munkáját.

Az elmúlt évek egyéni munkája, valamint szakmai együttműködésünk széleskörű tapasztalatokat, (polgári, illetve büntető ügyekben) jó eredményeket, elégedett, visszajáró ügyfeleket, (egyéni, illetve céges) referenciákat adtak és igazolták az ügyvéd-magánnyomozó szakma együttes érvényesülését és létjogosultságát. A magánnyomozói munkát többek között mind a céges, mind a válóperes - vagyonkutatás-vagyonfelmérés,  társkapcsolati problémák, különböző csalásokkal kapcsolatos ügyek, gazdasági társaságok vizsgálata jogi megítélése kapcsán támogatom.

Tapasztalataink és ügyfeleink visszajelzései azt mutatják, hogy az ügyvéd-magánnyomozó szakma „egy irodában” történő együttműködése előnyös mindkét szakterület, de legfőképpen az ügyfelek részére.

Ügyvéd-magánnyomozó munkakapcsolata

Szakterületek

Családjog

Valamennyi családjogi kérdésben jogi tanácsadás és képviselet perenkívüli egyeztetés, szerződéskötés, illetve peres eljárás során, így:

 • Házasság felbontása (kinek felróhatóan, azaz a hibájából kerül erre sor, van-e ennek, és milyen esetekben jogi jelentősége)
 • Gyermekelhelyezés (egyik vagy másik szülőnél, illetve - lehetőség esetén közös szülői felügyelet megvalósítása szerződéssel, vagy bíróság egyezségkötéssel)
 • Gyermekelhelyezésre vonatkozó korábbi egyezség vagy döntés megváltoztatása iránti eljárás
 • kapcsolattartás a gyermekkel (a joggyakorlat és az ügy egyéni keretei között ennek "személyreszabott" kialakítása, peres képviselet, vagy lehetőség esetén szerződés és bírósági egyezség megkötése)
 • Gyermektartás (ennek ésszerű mértéke meghatározása)
 • Gyermektartásra vonatkozó korábbi egyezség vagy döntés megváltoztatása iránti eljárás
 • Utolsó közös lakás használata (erre ki, milyen alapon és pénzügyi feltételek mellett jogosult)
 • Ingó vagyon megosztása
 • Ingatlanvagyon megosztása ( ennek keretében a közös vagyon megosztása mellett, illetve körében különvagyoni igények érvényesítése szerződéses formában, vagy perben)
 • Házastársi tartás (erre ki, milyen feltételek mellett lehet jogosult)

Büntető ügyekben képviselet

Sértetti, illetve elkövetői oldal meghatalmazotti jogi képviselete, ennek keretében:

 • Előzetes jogi tanács adása
 • Feljelentés elkészítése, és a sértett képviselete
 • Védelem ellátása fogvatartottak és szabadlábon védekezés esetében
 • Fogvatartottakkal személyes, telefonos és postai úton történő kapcsolattartás, az érintettek rendszeres tájékoztatása az ügyről.

Gazdasági jog

 • Gazdasági társaságok alapítása, módosítása, képviselet a cég, illetve annak változása bejegyzéséig, egyéb cégjogi ügyek (pl. törvényességi felügyeleti eljárások stb.) intézése.)
 • Egyesületek, alapítványok alapítása és képviselet azok nyilvántartásba vételi eljárásában.
 • A cégbejegyzési kérelem benyújtása már elektronikus formában történik, így az iroda rendelkezik az ehhez szükséges technikai háttérrel és elektronikus aláírással.

Ingatlanjog

 • Ingatlant érintő ügyekben peres képviselet ellátása.
 • Adásvételi-, ajándékozási-, csere-, közös tulajdon megszüntetési, házassági vagyonközösség megszüntetési, ez utóbbi során különvagyonnal kapcsolatos ügyek stb. szerződések elkészítése.
 • Társasházi alapító okirat készítése, társasház jogi képviseletének ellátása, eseti jogi tanácsadás társasházi ügyekben.
 • Öröklési jog
 • Végrendelet készítése
 • Képviselet hagyatéki eljárásban
 • Öröklési jogi perek megindítása

Egyéb

Állandó képviselet gazdasági társaságok részére, amely során az ügyek széles körében jogi, illetve  magánnyomozói szakmai segítséget nyújtunk ügyfeleink részére.