Magánnyomozó és egy ügyvéd

Mit ajánlunk Önnek? Professzionális munkavégzést az Ön igényei szerint a Mi szakértelmünkkel

Haiszky Ernő Zoltán magánnyomozó vagyok, a polgári életben a szakmai tevékenységemet 2004-ben kedtem meg. Feleségemmel, Dr. Barna Edina ügyvéddel Magyarországon elsőként kezdtük el a magánnyomozó  és az ügyvéd szakma szolgáltatásait közösen, egy irodán belül biztosítani ügyfeleink részére. A két szakma lehetőségeinek ügyfél érdekében történő igénybevétele nem minden, de a legtöbb esetben közösen alkalmazva éri el a kívánt eredményt. A jogi és magánnyomozói tevékenységünkkel olyan minőségű szolgáltatásokat biztosítunk, amelyek eredményei valódi értéket képeznek ügyfeleink számára.

Vállalkozásunk kiemelt figyelmet fordít az adatbiztonságra

- Adatvédelmi nyilatkozat

- Adatvédelmi, adatbiztonsági és adatkezelési szabályzat

Munkavégzési alapelvek, ügyfélkezelés

Tevékenységeink egyik legfontosabb jellemzője, hogy objektíven, kifejezetten az ügyfél igényeinek, élethelyzetének és ebből adódó érdekeinek megfelelően kínáljuk az információk megszerzésének, valamint az azokhoz kapcsolódó jogi jellegű problémáinak megoldási lehetőségeit.

Az elmúlt évek szakmai együttműködése széleskörű tapasztalatokat, jó eredményeket, elégedett, visszajáró ügyfeleket (egyéni, illetve céges) eredményeztek és igazolták az ügyvéd-magánnyomozó szakma együttes érvényesülését és létjogosultságát.

Irodatársam-üzlettársam és egyben feleségem, Dr. Barna Edina egyéni ügyvéd olyan független szakember, aki a túlzsúfolt jogi szolgáltatások piacán több szakterületet is érintő tanácsadással-képviselettel, ügyfélközpontú szemlélettel látja el munkáját, így az Ön életében felmerülő magánjellegű vagy vállalkozással kapcsolatos szakmai kérdéseire megalapozott válaszokat adunk.

Mindkét szakma lehetőségeit, az Ön ügyének helyzetét, személyes igényeit figyelembe véve alakítjuk ki véleményünket, természetesen ismertetve azt is, hogy az adott ügy milyen kockázati elemeket tartalmaz, és ezek az Önnek megfelelő eredmény elérését hogyan befolyásolják.

Amennyiben a röviden leírtak alapján felkeltettük érdeklődését, akkor a fentiekről meg is győződhet egy személyes megbeszélés, konzultáció keretében, mely természetesen Önt nem kötelezi arra, hogy megbízást adjon ügyének bármely szakmai területen történő intézésében.

Szakmai tevékenységemről, azok részleteiről a Szolgáltatások menüpont alatt talál információkat.

A magánnyomozó munkáját is befolyásolja az új Polgári Perrendtartás - részletek, okok és következmények

Polgári ügyekben 2018.01.01-től nagymértékben szigorodtak a bizonyítás szabályai

Munkám során gyakran előfordul, hogy peres eljárásban kerül felhasználásra tevékenységem eredményét képező jelentés, információ. Eddig jellemzően erre akkor került sor, amikor az adott perben eljött a bizonyítás ideje, egy perbeli állítás igazolására máshogy nem volt lehetőség, ezért a jogi képviselő vagy a peres fél úgy döntött, hogy magánnyomozót vesznek igénybe. Ilyen alkalmakkor megbeszéltük akár a féllel, akár a jogi képviselőjével, hogy mire van szükség a per állása szerint, kollégáimmal elvégeztük a munkát, elkészült a jelentés, melyet a perben felhasználtak. 

Ügyvéd háttér

Véleményem és célkitűzésem az, hogy egy magánnyomozó jó szaktudással és hozzáállással, a partnerek megfelelő megválasztásával és a velük történő együttműködéssel elérhető az átlagosnál kiemelkedőbb, a megbízók által elvárt hatékony, megbízható, hiteles munkavégzés.

Természetesen tagja vagyok a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának, rendelkezek a szükséges rendőrhatósági engedélyekkel, felelősségbiztosítással.

Néhány gondolat a magánnyomozásról

A magánnyomozó megbízási szerződés keretében, szolgáltatásként, szakmai munkájával közreműködik - Magánnyomozói szolgáltatások - megbízója jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, így adatokat gyűjt, ellenőriz, eseményeket derít fel és dokumentál, vagyis hiteles információkat biztosít megbízója, vagy annak jogi képviselője számára, akik a megszerzett adatokkal, azok elemzésével, a következtetések figyelembevételével tudnak megalapozott döntéseket hozni üzleti vagy a magánéleti területet érintő kérdésekben egyaránt.

Minden tiszteletem a társadalom törvényes működése érdekében tevékenykedő nyomozóhatóság állományának, de a magánnyomozó munka egy szakmailag ugyan hasonló, de mégis másfajta, pénzügyi és bizalmi alapokon működő nyomozati, felderítő, elemző, értékelő munka. 

Bürokrácia nélküli szabad döntés

Magánnyomozó munkámat, szakmai döntéseimet nem befolyásolja a mindenki által ismert és a legtöbb ember által megtapasztalt munkahelyi bürokrácia, így vállalkozóként szabadon dönthetek az előkészítő-alapozó munkálatok időbeni és megfelelő módon történő kivitelezéséről, a szükséges eszközök, módszerek, végrehajtásban résztvevő személyek megválasztásáról, valamint a  vállalkozás további előnye a rugalmasságban, a munkára fordítható idő korlátlan felhasználásában, illetve beosztásában rejlik.

Tévhit

A magánnyomozó feladatok túlnyomó többségének sikeres kivitelezéséhez a szakmai felkészültségen felül elsősorban nem büntetőjogi, (fontos lehet az is, de nem a legfontosabb) hanem legfőképpen polgárjogi kérdésekkel, folyamatokkal, törvényekkel, azok közötti összefüggésekkel kell tisztában lenni, ugyanis ezek ismerete segít hozzá ahhoz, hogy megfelelő tanácsot tudjunk adni ügyfeleinknek, ebből kifolyólag azt kapják meg, amire valóban szükségük van, így azokat az adatokat, amit tőlünk kapnak azt hasznosítani is tudják céljaik elérése érdekében. Ezek mellett mindenképpen szükség van egy megbízható, tárgyalótermi tapasztalatokkal rendelkező ügyvéd segítségére. - Magánnyomozó-ügyvéd munkakapcsolata

Munkavégzés jellege

A nyomozó szervek többnyire nyílt eljárással végzik tevékenységüket, míg a magánnyomozó a nélkülözhetetlen nyílt adatgyújtő tevékenységén kívül nagyon sok esetben konspiratív, diszkrét módon gyűjt adatokat, így olyan információk birtokába juthat, amelyek nyílt eljárásokkal nem, vagy csak nehézkesen, hosszú idő alatt lennének megszerezhetőek. (a konspiratív, diszkrét módon történő adatgyűjtés nem egyezik meg az illegális adatgyűjtéssel!)

Kinek dolgozunk?

Magánnyomozó szolgáltatásaimat gazdasági társaságok, biztosítók, szervezetek,bankok és magánszemélyek veszik igénybe, általában olyan esetekben, amelyek a hivatalos szervek hatáskörén, sok esetben - nagyon lényeges -, hogy hivatalos munkaidején kívül esnek vagy olyan ügyekben, amelyek adatainak nyilvánosságra kerülése hátrányosan érintené a Megbízó érdekeit. Megbízás létrejötte
A magánnyomozó tevékenység a szakmai előképzettségen kívül, önfegyelmet, jó problémamegoldó képességet, innovatív, kreatív gondolkodást, emberismeretet és számos más fontos tulajdonság meglétét igényli.

Kapcsolatfelvétel

Számolja ki: 5 plusz 1

A gombra kattintással elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatunkat.