HOGYAN VÁLASSZON MAGÁNNYOMOZÓT?

1/ Alapvető válogatási tényezők

A Magyarországon aktívan jelenlévő magánnyomozó kínálat széles válogatási lehetőséget biztosít az érdeklődők számára, így mindenki a saját maga elképzeléseinek, igényének, pénzügyi teljesítő képességének megfelelően tud választani a számára elfogadható piaci szereplők közül. 

Alapvető dolog, hogy a potenciális jelölt rendelkezzen érvényes rendőrhatósági engedéllyel és szakmai felelősség biztosítással. Amennyiben egyéni vállalkozó, akkor vállalkozása ne legyen megszüntetve, törölve vagy szüneteltetve, tehát tevékenysége legyen törvényes. Amennyiben gazdasági társaságként végzi magánnyomozói szaktevékenységét, akkor a cégnek is rendelkeznie kell ugyan ezekkel az engedélyekkel. Kételyei vannak, akkor kérje el az adott vállalkozótól ezeket az iratokat, hiszen ezeknek az irodában a helyük. 

Mivel a magánnyomozás egy személyes, maximális bizalomra épülő tevékenység ügyfél és megbízott között, ezért  alapvető dolog, hogy a magánnyomozónak legyen állandó irodája, ahol nyugodt körülmények között lehet a találkozókat létrehozni, megbeszéléseket lefolytatni.

A magánnyomozónak a saját szakmáját érintő felkészültségen felül tisztában kell, hogy legyen az alapvető, a magánnyomozói munkához, annak eredményeihez, annak következményeihez is köthető polgárjogi kérdésekkel, folyamatokkal, az azok közötti összefüggésekkel, ugyanis ezek ismerete biztosítja azt, hogy megfelelő tanácsot tudjon adni az érdeklődőknek vagy már meglévő ügyfeleinek. A magánnyomozó tanácsaiból adódóan a megrendelő csakis azt a munkát rendelje meg, fizesse ki és azt az információt kapja meg, amire az adott ügy megoldásában valóban szüksége van, így azokat hasznosítani is tudja céljai elérése érdekében.

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a korrekt szakember azt is nyíltan elmondja az érdeklődőnek vagy a Megbízójának, hogy mi az, amit az adott ügyben nem lehet vagy nem érdemes elvégezni, elvégeztetni - természetesen érvekkel alátámasztva - hiszen többféle törvényi, illetve ésszerűségi, érdekbeli határai is vannak az elvégzendő munkának, ezzel együtt pedig fel kell vállalni azt is, hogy ez a vélemény nem minden esetben egyezik meg azonnal a Megbízó elképzeléseivel.

2/ Hogyan történik nálunk a szerződéskötés?

Kapcsolatfelvétel és személyes találkozó

Ön által felénk kezdeményezett írásbeli - haiszky@magannyomozo.eu - vagy telefonos  +36-20/356-8920 megkeresés után egy kölcsönösen megfelelő időpont egyeztetés után, irodánkban (1132 Budapest, Váci út 54. 5/1.), nyugodt körülmények között megtörténik az első személyes találkozó és megbeszélés.

Tényállás, illetve az Ön által kívánt cél tisztázása

A személyes találkozón Ön elmondja, hogy milyen kérdéssel, megoldandó helyzettel állunk szemben, tisztázzuk a tényállást, valamint azt, hogy milyen célt szeretne Ön elérni.

Az elmondottak alapján az én részemről is felmerülnek kérdések, majd ezek tisztázása után lehet tovább lépni a megoldás felé. Ez azért nagyon fontos, mert az Ön által ismertetett tények és elérendő célok alapján kell eldönteni, hogy a kívánt cél az ismertetett tények, szakmai elvek és a vonatkozó törvényi szabályozás figyelembe vételével reálisan hogyan, milyen módszer alkalmazásával érhető el, annak mi az időbeli, pénzügyi vonzata, jogi következménye stb.

Természetesen fontos dolog, hogy Önnek legyen elképzelése az üggyel és meglévő probléma megoldásával kapcsolatban, de gyakran az emberek tévesen ítélik meg saját helyzetüket, érdekeiket, a problémák megoldási lehetőségeit is - sokszor barátoktól-rokonoktól, munkatársaktól és egyéb jól értesült személyektől megalapozatlan, téves információkat kaptak - így gyakran találkozok olyan helyzetekkel, amikor az érdemi továbblépéshez, elsőként tisztázni kell ezeket az elképzeléseket, az elképzelések alapjait.  

Meglátásom és eddigi tapasztalatom az, hogy a jó és korrekt szakember azt is nyíltan elmondja Megbízójának, hogy mi az, amit nem lehet vagy nem érdemes elvégezni, elvégeztetni - természetesen érvekkel alátámasztva - hiszen többféle törvényi, illetve ésszerűségi, érdekbeli határai is vannak az elvégzendő munkának, ráadásul ez a vélemyény nem minden esetben egyezik meg azonnal a Megbízó elképzeléseivel.

Megoldási javaslat

Amennyiben ezek egyeztetése megtörtént, akkor lehet a megoldási javaslatot ismertetni, amely tartalmazza a munkadíjat az előrelátható, tervezhető költségeket, határidőket és azt, hogy milyen biztonsággal lehet az ügyet kivitelezni, melyik lépésnek mi a célja, jogi következménye, felhasználhatósága.

Szerződéskötés menete

Minden munkával kapcsolatos részlet átbeszélése, egyeztetése után az aláírásra kerülő, három részből álló szerződés tervezetét megküldöm az ügyfélnek vagy az általa megnevezett jogi képviselő részére tanulmányozásra, javaslattételre. Az ügyfél részéről felém írásban vagy telefonon történt visszajelzés után eláírható a szerződés.

Szerződés részei

Magánnyomozói megbízási szerződés, amely a közöttünk létrejött megbízási jogviszonyt rögzíti, a Tényvázlat, amely a megbeszélés alatt elhangzott tényeket tartalmazza, valamint a Pénzügyi megállapodás,  amely címe magáért beszél.

A munka befejezése után Ön a magánnyomozó jelentés egy eredeti, aláírt példányát, a munka során készült fénykép, illetve video felvételeket CD – DVD lemezre írva, egyéb keletkezett papírokat, bizonyítékokat eredetiben, valamint a munkadíjról szóló számla eredeti példányát megkapja, annak átvételét aláírásával igazolja.

3/ Mekkora összeget jelent egy megbízás?

A magánnyomozó munka egy összetett tevékenység, a munkadíj és a reálisan tervezhető költségek mértékéről, sem a Megbízó, sem pedig a munkát végzők pénzügyi érdekében, a konkrét feladat részleteinek ismerete nélkül felelősségteljesen nem lehet nyilatkozni.

Természetesen vannak hasonlóságok, de szinte minden ügy egyedi, így egyedileg kell mérlegelni a meglévő tényeket és feltételezéseket, felmérni a megbízó igényeit és az ezekkel járó várható költségeket, és csak ezek ismerete alapján lehet a munkadíj, valamint a járulékos költségek összegét megállapítani.

Az óradíj alapú munkákat alapesetben – pld: követés, figyelés 8.500,- és 9.500,-Ft/óra/fő + költségek összegért végezzük el, az óradíj mértéke attól függ, hogy a munkavégzést mennyi időtartamra igénylik. Az egy alkalomra szóló munkavégzés esetén 4 egybefüggő munkaóránál kevesebbre nem szerződünk. A minimális vállalási óraszám elérése esetén a személyenkénti óradíj a magasabb, tehát a 9.500,-Ft/óra/fő + költségek összegű. Amennyiben az egybefüggő, napi munkavégzés ideje eléri vagy meghaladja az 5 órát, akkor az alacsonyabb, tehát a 8.500,-Ft/óra/fő + költségek összegért vállaljuk el a munkát.

Magánnyomozó árak tekintetében vannak olyan feladatok, amiket fix munkadíj + költségek összefüggésben végzünk, ezekben az esetekben az ár kialakításakor  mindenképpen figyelembe vesszük a munka összetettségét, technikai, személyügyi és egyéb igényét, a részleteket személyes találkozó keretei között kell egyeztetni.

A munkadíj tartalmazza a költségeket is?

Nem, a magánnyomozói munkadíj nem tartalmazza a költségeket, azokat átlátható, logikus és a vonatkozó jogszabályok szerint számoljuk el.

Szállásköltségek

Amennyiben a munka kivitelezése vidékre is kiterjed, akkor szállásköltségként az interneten található, motel – panzió minőségű szálláshelyi lehetőségeket és azok árait kell figyelembe venni.

Üzemanyagköltség

A üzemanyagköltség számítása a kiindulási pontból a munkavégzés helyére történő eljutás – munka közben megtett távolság – majd munka befejezése után a hazaérkezésig számoljuk fel. A megtett távolság egyértelműen követhető, hiszen nap-óra-perc, honnan-hova, megtett távolságok részletezésben kerülnek feltüntetésre, így átlátható mind a Megbízói, mind a végrehajtói oldal számára.

A gépjárművek üzemanyag fogyasztása a vonatkozó NAV norma és a 60/1992. (IV.1) számú Kormányrendelet előírásai szerint kerül kiszámításra. Az üzemanyagon kívül szintén NAV vonatkozó norma szerint minden egyes autóval megtett km után 15,-Ft fenntartási költség kerül felszámításra

Munkadíjaim versenyképesek, mindkét szerződő fél számára elfogadhatóak, de tükrözik a befektetett jó minőségű, szakszerűen elvégzett munka értékét, az időt, a visszaellenőrizhető, hiteles információkat, az adatok célirányos (igény szerinti) felhasználhatóságát.

A többi, most nem említett, de a Szolgáltatások menüpontban felsorolt tevékenységek vállalási árai a munka összetettségétől vagy egyszerűbb kivitelezésétől függően alakulnak. Az egyes munkák kivitelezési szintjei – az adatszerzés mélysége – természetesen a Megbízó elképzelései szerint, a szakmai szabályok figyelembevételével alakíthatóak. Ezek miatt változnak a vállalási összegek is, tehát ezért nincsenek és nehezen alakíthatóak ki minden munkatípusra egységárak.

A magánnyomozó munkához nélkülözhetetlen jogi háttér biztosítása tekintetében esetemben kedvező helyzet áll fenn, mivel a munkáimban közreműködő ügyvéd a feleségem.

4/ Szükségem lenne jogi segítségre is. Lehetséges?

A magánnyomozói munka változatosságába az is beletartozik, hogy egyes esetenként az kell hozzá, amit a magánnyomozó szakma lehetőségei nyújtanak, és vannak több szakmát is érintő, többek között jogi szaktudást is igénylő ügyek, ahol a jogi háttérrel együtt lesz igazán eredményes a nyomozói munka. Egyre több példa van arra, hogy a Megbízó számára a két szakma együttes igénybevétele hozza meg a várt eredményt, ezt a komplex kivitelezést irodánk felmerülő igény esetén természetesen tudja biztosítani.

Biztosak vagyunk szaktudásunkban, tapasztalatunkban, saját részemről az egyik nemzetbiztonsági szolgálat, operatív részlegénél szerzett szakmai, továbbá 14 éves magánnyomozói gyakorlatomban, személyes képességeimben, a velem közösen dolgozó szakemberek hozzáértésében.

Irodatársam-üzlettársam és egyben feleségem, Dr. Barna Edina egyéni ügyvéd olyan független szakember, aki a túlzsúfolt jogi szolgáltatások piacán több szakterületet is érintő tanácsadással-képviselettel, ügyfélközpontú szemlélettel látja el munkáját, így az Ön életében felmerülő magánjellegű vagy vállalkozással kapcsolatos szakmai kérdéseire megalapozott válaszokat adunk.

Az elmúlt 17 év közös munkája, szakmai együttműködésünk széleskörű tapasztalatokat, (polgári, illetve büntető ügyekben) remek eredményeket, elégedett, visszajáró ügyfeleket adtak és igazolták az ügyvéd-magánnyomozó szakma együttes érvényesülését és létjogosultságát.

5/ Szükséges-e az engedély egy magánnyomozó részére?

A legfontosabb követelmény az, hogy a kiválasztott magánnyomozó rendelkezzen érvényes rendőrhatósági engedéllyel és szakmai felelősség biztosítással. Amennyiben egyéni vállalkozó, akkor vállalkozása semmiképpen se legyen megszüntetve, törölve vagy akár csak szüneteltetve se, tehát tevékenysége legyen törvényes. Amennyiben gazdasági társaságként végzi magánnyomozói szaktevékenységét, akkor a cégnek is rendelkeznie kell ugyan ezekkel az engedélyekkel. Kételyei vannak, akkor kérje el az adott vállalkozótól ezeket az iratokat, hiszen ezeknek az irodában a helyük.